fbpx

De wetenschap achter DMF

In dit deel zijn voornamelijk wat meer wetenschappelijke artikels over fumaraten in het algemeen en dimethylfumaraat (DMF) in het bijzonder, en nog specifieker Psorinovo te vinden.

De meeste van die artikels zijn oorspronkelijk bedoeld voor de professionele zorgverleners zoals artsen en dermatologen, maar ze zijn ook voor de 'leek' zeer goed te lezen en te begrijpen. De artikels komen van de hand van dokter L. Kunst en geven een inzicht over zijn pad in de geschiedenis van Psorinovo. Zijn manier van schrijven is erg prettig en hij schroomt niet om de diepere achtergronden van het hoe en waarom, en ook het waarom niet, te duiden. Een aantal zaken die hij benoemt heeft echter helaas niets met het medische deel te maken, maar alles met de bureaucratie en commercie die het uiteindelijke doel van een medicijn soms bijna onmogelijk maken.

Hier en daar lijkt het er soms op dat bepaalde stukken in meerdere artikels elkaar overlappen. Als men echter weet dat dr. Kunst al van voor 1985 bezig is met fumaraten en op diverse manieren gepoogd heeft een lans te breken voor Psorinovo, en dat voor verschillend publiek, dan is het logisch dat bepaalde stukken herhaald worden.

Er is inderdaad best veel te vinden over fumaraten, ook internationaal. Maar het simpele feit dat er geen grote farmaceut achter zit, en dus geen commercie en geen advertenties in medische tijdschriften, maakt het lastig voor de dermatologen om te accepteren dat DMF zijn werk doet, mits het op de juiste manier gebruikt wordt en mits de juiste controles gedaan worden. Het feit dat er duizenden mensen zijn die goede ervaringen hebben en dat soms al meer dan 30 jaar lang, zou toch meer moeten betekenen voor artsen. Helaas willen zij vaak alleen maar de negatieve kanten zien en nemen elke aanleiding (hoe onterecht vaak ook) aan om DMF in een 'kwaad' daglicht te stellen. Het gaat om details in dit geval, en die zien ze maar al te graag over het hoofd.

Enfin, neem eens de tijd om de diverse artikelen door te lezen en bepaal dan zelf wat de waarheid is.

Sommige artikelen zijn alleen beschikbaar voor ingelogde leden van de vereniging.

 

 

Afdrukken E-mailadres