fbpx

Keuzehulpen bij psoriasis

Om u op weg te helpen zijn er twee verschillende keuzehulpen ontwikkeld. De ene keuzehulp gaat over het helpen in het maken van een keuze voor een zorginstelling die voor u de juiste kan zijn, de andere keuzehulp gaat specifiek in op de behandelingen die er voorhanden zijn. 

Klik op één van onderstaande hoofdstukken.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Dermatoloog Martijn van Doorn over Biosimilars

Van onze hoofdredactrice: Nicole Paehlig

Biologicals & biosimilars

Sinds een paar jaar zijn ze op de markt: biosimilars, oftewel de nagemaakte versies van de biologicals. Wat zijn de verschillen tussen de oorspronkelijke en de gekopieerde middelen? En wat zijn de overeenkomsten? We vroegen het dermatoloog en klinisch farmacoloog Martijn van Doorn, werkzaam in het Erasmus MC in Rotterdam.

'Er zit weinig verschil tussen de biologicals en hun biosimilars,' zegt Van Doorn, 'maar de moleculen zijn niet volledig identiek. Na het verlopen van het patent van een biological mogen andere farmaceuten het middel gaan namaken. Maar biologicals bestaan uit zulke complexe moleculen dat het onmogelijk is om precies hetzelfde medicijn te krijgen. Wel hebben de geregistreerde biosimilars dezelfde effectiviteit en veiligheid als de oorspronkelijke middelen. En dat terwijl ze vaak veel goedkoper zijn, omdat de ontwikkelingskosten lager zijn dan voor de oorspronkelijke middelen.

'Overigens zijn daar wel vragen over geweest, of de biosimilars inderdaad net zo goed werken en net zo veilig zijn als de oorspronkelijke middelen. Maar ook biosimilars zijn uitgebreid onderzocht, en uit die onderzoeken is dit duidelijk gebleken. Wel geldt voor biosimilars een kortere registratieprocedure dan voor biologicals, met meer focus op de preklinische onderzoeken. Als uit dit onderzoek, onder andere op cellen en proefdieren, is gebleken dat een biosimilar dezelfde eigenschappen als het oorspronkelijke middel heeft, dan is er vervolgens nog maar één grote studie met patiënten nodig. Dat patiëntenonderzoek wordt gedaan voor minimaal één aandoening/indicatie, terwijl deze middelen vaak bij verschillende aandoeningen worden voorgeschreven. Niet alleen bij psoriasis en reuma, maar bijvoorbeeld ook bij de ziekte van Crohn. Zijn de resultaten van het patiëntenonderzoek goed, dan mag het middel ook worden toegepast voor de behandeling van die andere aandoeningen.'

In prijs verlaagd

Dat biosimilars veel goedkoper zijn dan biologicals, is trouwens niet meer per se het geval. 'Dit was oorspronkelijk wel de bedoeling, maar recente ontwikkelingen hebben hier verandering in gebracht,' vertelt Van Doorn.

'Bij psoriasis en artritis psoriatica zijn er nu vijf biosimilars die wij kunnen voorschrijven: Benepali® en Erelzi® als alternatief voor de biological Enbrel® (stofnaam etanercept), en Remsima®, Flixabi® en Inflectra® als alternatief voor de biological Remicade® (stofnaam infliximab). Toen Benepali® op de markt kwam, heeft de fabrikant van Enbrel® zoveel korting gegeven aan de ziekenhuizen dat het middel nu goedkoper is dan de biosimilars. Hierdoor is er voor de behandelend artsen vaak geen reden om hun patiënten over te laten stappen op de biosimilar. En omdat ze al veel ervaring hebben met Enbrel® doen ze dit nog minder snel.'

De fabrikant van de biological Humira® (stofnaam adalimumab) heeft de prijsverlaging nog verder doorgevoerd. Van Doorn: 'Die heeft afgelopen oktober, toen het patent verliep, volgens een bericht in NRC Handelsblad de prijs van Humira® met maar liefst 80% verlaagd. Daardoor kost dit medicijn niet meer gemiddeld € 15.000,- per patiënt per jaar, maar om en nabij de € 3.000,-. Dat is zo goedkoop dat de alternatieven voor Humira®, de biosimilars, geen kans maken om te worden voorgeschreven.

'Als artsen zijn we daar natuurlijk heel blij mee, dat biologicals zo veel goedkoper worden. Je hebt als ziekenhuis een beperkt budget, en hoe goedkoper de medicijnen, hoe meer patiënten je ermee kunt behandelen. Maar hoe zit het op de lange termijn? Als het niet meer loont voor fabrikanten van biosimilars om de oorspronkelijke middelen na te maken en ze dus niet meer gaan investeren in de ontwikkeling van nieuwe biosimilars, dan wordt de concurrentie als het ware een halt toegeroepen. Dat wordt pas echt vervelend als de fabrikant van het oorspronkelijke middel zou besluiten om de prijs weer te verhogen. Maar we moeten niet op de feiten vooruitlopen. Voor nu is het heel positief dat de biologicals goedkoper worden. Daarnaast zijn er dus de goedkope biosimilars die we voorschrijven. Op dit moment zijn dat vooral Remsima®, Flixabi® en Inflectra®, want het oorspronkelijke middel Remicade® is niet veel in prijs verlaagd.

'Maar het goedkoopst van alle biologicals en biosimilars voor de behandeling van psoriasis is momenteel Humira®. Mede vanwege het kostenaspect is Humira® daarom vaak het middel van eerste keus. Werkt dit middel niet goed of verdraagt iemand geen anti-TNF-therapie, wat Humira® natuurlijk is, dan pas schrijven we een andere biological of biosimilar voor.'

Nocebo-effect

Van Doorn vertelt dat er onlangs nieuw literatuuronderzoek (een systematic review) is gedaan naar het overstappen van een biological op een biosimilar. Hieruit is gebleken dat meer mensen het medicijngebruik staken na de switch. Meer dan in dubbelblinde studies, waarin zowel de patiënt als de arts niet weet óf er met het oorspronkelijke middel of de biosimilar wordt behandeld. 'Er lijkt sprake te zijn van het zogeheten nocebo-effect: als mensen veronderstellen dat de kopie van een middel minder effectief en veilig is, dan kan dit ook zo worden ervaren. Dat geldt ook voor de behandeld artsen. Als die twijfels hebben over een biosimilar en die twijfels overbrengen aan hun patiënten, dan werkt de biosimilar mogelijk minder goed. Terwijl dus uit alle studies naar voren is gekomen dat biologicals en biosimilars vergelijkbaar zijn, zowel wat betreft effectiviteit als veiligheid. In ons ziekenhuis zien we in de praktijk geen verschil tussen de oorspronkelijke middelen en de biosimilars. Maar misschien speelt mee dat wij op de afdeling Dermatologie veel vertrouwen hebben in de biosimilars.'

'Uit alle geblindeerde klinische studies is naar voren gekomen dat de oorspronkelijke biologicals en hun biosimilars even effectief en veilig zijn'

Martijn van Doorn

Afdrukken E-mailadres

Wat is psoriasis

Psoriasis is een veel voorkomende, niet besmettelijke chronische aandoening. Op plaatsen waar langdurig druk op de huid wordt uitgeoefend, zoals de ellebogen, knieën, knokkels e.d., maar ook op het behaarde hoofd, treedt psoriasis meestal het eerst aan het licht. Op de huid ontstaan in het begin rode vlekjes, die later gaan schilferen en soms jeuk veroorzaken. De roodheid wijst op een ontstekingsreactie, maar in tegenstelling tot een bacteriële ontsteking is er geen pus en treedt geen genezing op. De ontstekingen kunnen zich uitbreiden als een soort heidebrand. Zo ontstaan soms grote schilferende plakkaten die uiteindelijk aanzienlijke delen van het lichaam kunnen bedekken.

Psoriasis berust o.a. op een falende energieproductie in de cellen van de huid. Ter compensatie wordt een agressief noodverbrandingssysteem ingeschakeld, vrije radicalenproductie genoemd, waardoor helaas cellen worden beschadigd.

Het afweersysteem, dat bij psoriasispatiënten op een speciale manier is geprogrammeerd, komt vervolgens in actie om deze afwijkende, beschadigde cellen op te ruimen: de immuunreactie. Dode cellen worden afgestoten en het proces begint van voren af aan.

 • Statistiek

  Naar schatting lijdt in ons land ruim 2,4% van de Nederlandse bevolking aan een matige tot ernstige vorm van deze ziekte, d.w.z. 400.000 mensen (bron CBS). Een waarschijnlijk even groot aantal heeft de ziekte in (zeer) lichte mate en heeft geen behoefte aan medische behandeling. Dat is dan het geval bij mensen die wat schilfers op de ellebogen of knieën hebben of die 'roos' in het haar hebben. Hoe kouder het klimaat en het jaargetijde, hoe hoger het percentage psoriasispatiënten.

 • Oorzaak

  De oorzaak van het ontstaan van psoriasis is tot nu toe maar gedeeltelijk bekend. Zeker is, dat een erfelijke component een grotere kans geeft tot het krijgen van psoriasis. Ook mensen zonder deze erfelijke factor kunnen psoriasis krijgen.
  Om de ziekte ook werkelijk te krijgen spelen naast erfelijke aanleg andere, voor een deel nog onbekende, factoren een rol.
  Deze uitlokkende factoren kunnen velerlei zijn: verwondingen van de huid, drukplekken op de huid, psychische stress, alcohol en medicijnen, infectieziekten, bacteriële infecties, stofwisselingsziekten, hormonale factoren enz.
  In de psoriatische huidafwijkingen worden een aantal eiwitten (arachidonzuur en afgeleide stoffen) in verhoogde mate aangetroffen. Deze stoffen spelen waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van de ontstekingsachtige, psoriatische reactie van de huid.

 • Erfelijkheid

  Er zijn minstens 7 afwijkingen op één bepaald chromosoom bekend die met de psoriatische huid verband houden plus 1 genetische factor op een ander chromosoom, die met het immuunsysteem verband houdt. Het is de combinatie van deze genetische afwijkingen die psoriasis in z'n verschillende verschijningsvormen veroorzaakt. We weten in elk geval dat psoriasis bij kinderen en pubers uitsluitend erfelijk is bepaald. Of, wanneer, en in welke mate iemand met de erfelijke aanleg de ziekte ook werkelijk krijgt is niet erfelijk bepaald.
  Zo is het mogelijk, dat geen van beide ouders psoriasis heeft of heeft gehad, terwijl de ziekte zich wel bij hun kind ontwikkelt.
  Als beide ouders de erfelijke aanleg hebben, zullen 60% tot 70% van de kinderen deze ook hebben. Als één ouder de aanleg heeft, hebben de kinderen 30% kans deze aanleg ook te hebben.

 • Effect

  Bij psoriasis "wandelen" de cellen van de bovenste huidlaag (de epidermis) zeven maal zo snel naar de huidoppervlakte dan bij een normale huid . De huid van gezonde mensen vernieuwt zich in 26 tot 27 dagen, terwijl dat bij psoriasispatiënten in 6 tot 7 dagen gebeurt. Als gevolg hiervan vormen deze huidcellen glanzend witte schilfers op sterk doorbloede rode plekken. Dit soort plekken treedt bij ongeveer 97% van de psoriasispatiënten op (de psoriasis vulgaris).
  Er zijn lichte, maar ook zware vormen van psoriasis, waarbij mensen totaal invalide zijn. Ook in minder ernstige gevallen kan men zwaar gebukt gaan onder deze ziekte. Schaamtegevoelens en teruggetrokkenheid komen voor, maar ook depressie en zelfs zelfmoord. Onze huid speelt nu eenmaal een essentiële rol in het sociale contact.

  Bij atypische verschijnselen kan het echter heel moeilijk zijn de ziekte vast te stellen. Daarom moet de diagnose ook altijd door een huidarts worden gesteld of bevestigd. Niet elke schilferende huidafwijking is psoriasis!

 • Diagnose

  Karakteristieke verschijnselen zijn:

  • rode vlekken
  • droge zilverachtig glanzende schilfering, die min of meer vast zit
  • om de vlekken zit een smalle rode rand
  • daaromheen vaak nog een smallere, wat blekere rand.

  De schilfers laten in het begin niet gemakkelijk los, maar zijn met een vingernagel los te maken. Daaronder kan ook van de eronder liggende rode plek vaak een heel dun velletje losgemaakt worden. Dit laatste vliesje, bestaande uit de onderste laag cellen van de opperhuid, vormt de grens met de daaronder liggende bindweefsellaag. Als men dit vliesje kan verwijderen, is dat typisch voor psoriasis. Men ziet dan kleine bloedende puntjes, net als men bij schaafwondjes soms ziet.

 • Beloop

  Psoriasis kan op elke leeftijd optreden, maar komt zelden voor bij zuigelingen. Vaak komen de eerste verschijnselen tijdens de puberteit of tussen de leeftijd van 40 en 50 jaar. De aandoening kan bij iedere patiënt heel verschillend verlopen; vaak in aanvallen, met perioden met meer en perioden met minder verschijnselen. De aandoening kan eenmalig optreden, of zeer langdurig aanwezig zijn. In het najaar en in het voorjaar zijn er vaak de meeste verschijnselen.
  Bij ongeveer 25% van de psoriasispatiënten treedt vaak een spontane verbetering van de verschijnselen op. Dit gegeven is soms de oorzaak van enthousiaste meldingen van dubieuze wondermiddelen en methoden.
  Iedere psoriasispatiënt heeft zijn of haar eigen psoriasis, die bij de huidige stand van de wetenschap niet genezen kan worden. Het doel van de behandeling is een zo lang mogelijke periode zonder belastende huidverschijnselen, jeuk of gewrichtsklachten te bewerkstelligen. 
  Er is in de loop der jaren een uitgebreid palet van behandelingen beschikbaar gekomen.

   

 • Meer dan een huidziekte

  Er is veel voor te zeggen dat psoriasis meer is dan een huidziekte. We moeten ons niet blind staren op de huidverschijnselen, hoe vervelend die ook zijn, want om te beginnen is het algemeen bekend dat ook de nagels en gewrichten door psoriasis kunnen worden aangetast. Daarnaast is de laatste jaren uit onderzoek gebleken dat belangrijke biochemische afwijkingen in de cellen van de huid die kenmerkend zijn voor psoriasis, eveneens in de bloedcellen van psoriasispatiënten voorkomen. In 1999 zijn in het bloed van psoriasispatiënten hogere hoeveelheden zogenaamde "vrije radicalen" aangetoond dan bij gezonde mensen. Deze afwijkingen wijzen er op dat witte bloedlichaampjes in een geprikkelde toestand verkeren, kenmerkend voor een verhoogde activiteit van het afweersysteem. In februari 2007 is tenslotte in een gezaghebbend medisch tijdschrift, de Britisch Journal of Dermatology, een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waarmee is aangetoond dat veel psoriasispatiënten een verhoogd homocysteïnegehalte in hun bloed hebben. Hoe ernstiger de psoriasis, des te hoger de homocysteïnespiegel. Homocysteïne bevordert aanslibbing in en vernauwing van de bloedvaten, de meest voorkomende "verouderingsziekte". Dit verhoogde homocysteïnegehalte is als zodanig nog schadelijker dan een verhoogd cholesterolgehalte. Het juninummer 2007 van "Psoriasis", het officiële orgaan van de Psoriasis Vereniging Nederland, bevestigt dit met de melding dat het erop lijkt dat mensen met psoriasis een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben, aldus een uitgebreide literatuurstudie van het Erasmus Medisch centrum in Rotterdam.

 • Een inwendige ziekte

  Met andere woorden: psoriasis is niet slechts een huidziekte, ook al staan huidverschijnselen meestal op de voorgrond. Mééstal op de voorgrond moeten we zeggen...., want soms hebben mensen, zonder dat er huidverschijnselen zijn, gewrichtsklachten die op psoriasis berusten en/of een verhoogd homocysteïnegehalte. Niemand denkt aan psoriasis en de patiënt wordt behandeld voor "reuma". Echter, de voor die ziekte gebruikelijke behandelingen werken in die gevallen mogelijk wel, mogelijk ook niet. De patiënt moet daar dan ook alert op zijn.

   

 • Auto-immuunziekte

  Men noemt psoriasis wel een auto-immuunziekte, maar dat zegt eigenlijk nog niet zoveel. Wat is de oorzaak? Hierover bestaat nog geen algemene overeenstemming en dat heeft tot gevolg dat over de behandeling de nodige onzekerheden en tegenstrijdige opvattingen bestaan. Bijvoorbeeld over dieetmaatregelen en over het gebruik van middelen die het immuunsysteem remmen, c.q. blokkeren.

  Moeilijk punt bij de aanduiding auto-immuunziekte, denk aan bijvoorbeeld reumatische artritis, is dat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de aandoening, hierdoor kan men de aandoening identificeren. Het probleem bij psoriasis en artritis psoriatica is dat deze antistoffen niet gevonden kunnen worden. Dit maakt bijvoorbeeld de diagnose van artritis psoriatica erg moeilijk. 
  Tevens ontstaat hier dan de vraag: "Is psoriasis classificeerbaar als een auto-immuunaandoening?"

   

 • Uw energievoorziening

  Wij menen zeker te weten -en op goede gronden- dat psoriasis wordt veroorzaakt door de combinatie van een tekort schieten van de energievoorziening in bepaalde huidcellen met een reactie van het immuunsysteem daarop. Het ontstekingsachtige begin van psoriasis is een uiterste poging om ter plekke de verbranding op te schroeven. Een wetenschappelijke toelichting van deze opvatting over psoriasis voert te ver om op deze plaats uiteen te zetten.

  Wél kunnen we op deze plaats met een eenvoudig voorbeeld het probleem en de juiste oplossing verduidelijken: Stel dat de cv installatie in uw huis onvoldoende werkt zodat u in de kou zit, dan zouden uw kinderen op het onzalige idee kunnen komen om een vuurtje in huis te gaan stoken. Uiteraard veroorzaakt dat brandschade. Beperkt u de oplossing van dit probleem nu tot het blussen van de brand (de gangbare psoriasistherapie), dan zal steeds opnieuw brand ontstaan, tenzij iedereen z'n verstand gebruikt en de cv wordt gerepareerd. Hoe het verder zit leest u elders op deze site.

   

 • Comorbiditeit

  COMORBIDITEIT is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen en of aandoeningen. Inmiddels is er veel meer duidelijk over deze kansen bij psoriasis. Mensen met psoriasis hebben meer kans op de volgende aandoeningen:

  Ziekte van Crohn

  Depressie

  Meer kans op nierproblemen

  Meer kans op obesitas

  Meer kans op diabetes 2

  Meer kans op hart- en vaataandoeningen 

   

  Op de WPD 2019 heeft Dr. David Njoo zijn presentatie gehouden over Comorbiditeiten, zie hieronder zijn introductie.

   

  Recent heeft ook de IFPA een rapport over comorbiditeiten gepubliceerd. Dat kunt u hier downloaden. 

   

Afdrukken E-mailadres

Uitwendige behandelingen

Vormen van uitwendige behandelingen zijn:

Lokale therapie

Lokale (= plaatselijke) therapieën zijn smeersels voor op de huid en worden meestal voorgeschreven aan mensen met een lichte tot matige vorm van psoriasis. Lokale middelen bestaan uit een basisproduct (zalf, crème, lotion, pasta, gel, emulsie, schuim of shampoo), een of meer werkzame stoffen en toevoegingen zoals conserveringsmiddelen. Werkzame stoffen zijn teer, ditranol, corticosteroïden, vitamine D3-afgeleiden en calcineurineremmers. Vaak is het een kwestie van uitproberen welke lokale behandeling het meest geschikt voor u is. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een dermatoloog of huisarts. Lees meer

Lichttherapie

Lichttherapie is ontstaan uit de ervaring dat veel mensen met psoriasis baat hebben bij blootstelling van hun plekken aan zonlicht. Bij lichttherapie worden mensen met psoriasis behandeld met ultraviolette straling. Lees meer

Dagbehandelingscentra

Een overzicht van alle dermatologische dagbehandelingscentra in Nederland, gerangschikt per provincie. Lees meer

Als patiëntenvereniging hebben we een brochure waarin alle behandelingen uitgebreid worden besproken. In dit artikel Brochure 2019 leest u hier meer over

Er is een Forum om gebruikerservaringen met de verschillende medicaties te inventariseren en te bediscussiëren.

 

 

Afdrukken E-mailadres

Dagbehandelingscentra

Overzicht van dermatologische dagbehandelingscentra per provincie

GELDERLAND

Psoriasisdagbehandelingscentrum Midden-Nederland
 Padberglaan 10
 6711 PD Ede
 Tel: 0318-650776
 https://www.padbergkliniek.nl/psoriasisdagbehandelingscentrum

Streekziekenhuis Koningin Beatrix
 Beatrixpark 1
 7101 BN Winterswijk
 Tel: 0543-544275
 https://www.skbwinterswijk.nl/Onze-zorg/Specialismen-en-poliklinieken/Dermatologie/179

Universitair Medisch Centrum st Radboud
 Geert-Grooteplein-Zuid 10
 6525 GA Nijmegen
 Tel: 024-3613227
 https://www.radboudumc.nl/afdelingen/dermatologie/onze-afdelingen/behandelunit

GRONINGEN

Bad Licht Centrum
 Martini Ziekenhuis
 Van Swietenplein 1
 9728 NT Groningen
 Tel: 050-5245860
 https://www.martiniziekenhuis.nl/Bezoek-het-ziekenhuis/Afdelingen/Dagbehandeling-Psoriasis-/

Universitair Medisch Centrum Groningen
 Hanzeplein 1
 9713 GZ Groningen
 Tel: 050-3611030

LIMBURG

Atrium Medisch Centrum
 Locatie Kerkrade
 Wijngracht 45
 6460 AP Kerkrade
 Tel: 045-5450386

Laurentius Ziekenhuis
 Mgr. Driessenstraat 6
 6043 CV Roermond
 Tel: 0475-382815
 https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/patienten/onderzoek-behandelingen/psoriasis-dagbehaling

Universitair Medisch Centrum Maastricht
 P. Debyelaan 25
 6229 HX Maastricht
 Tel: 043-3876543

Vie Curi Medisch Centrum
 Tegelseweg 210
 5912 BL Venlo
 Tel: 077-3205555

NOORD BRABANT

Amphia Ziekenhuis
 Pasteurlaan 9
 4901 DH Oosterhout
 Tel: 0162-327030

Maasziekenhuis Pantijn
 Loerangelsestraat 1
 5831 HA Boxmeer
 Tel: 0485-567567

St. Anna Ziekenhuis
 Bogardeind 2
 5664 EM Geldrop
 Tel: 040-2864862

NOORD HOLLAND

Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 Meibergdreef 9
 1105 AZ Amsterdam
 Tel: 020-5664438

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
 Locatie Oosterpark
 Oosterpark 9
 1091 AC Amsterdam
 Tel: 020-5993059

Skin Therapy Balneo therapie
 Harmenkaag 9
 1741 LA Schagen
 Tel:0224-214852
 http://www.skintherapy.nl/onze_behandeling/default.html

OVERIJSSEL

Isala Ziekenhuizen
 Gebouw A
 Dr. Spanjaardweg 29
 8025 BT Zwolle
 Tel: 038-4245506

Twenteborg Ziekenhuis
 Zilvermeeuw 1
 7600 SZ Almelo
 Tel: 0546-693693

UTRECHT

Meander Medisch Centrum
 Maatweg 3
 3813 TZ  Amersfoort
 Tel: 038-8506070

St Antonius Ziekenhuis, lokatie Leidsche Rijn
 Soestwetering 1
 3443 AZ Utrecht
 Tel: 088-3205437

ZUID HOLLAND

Alrijne Leiden
 Houtlaan 55
 2334 CK Leiden
 Tel: 071-5178178

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
 Burg. St. Jacobplein 51
 3051 CA Rotterdam
 Tel: 010-4635877

HaGa Ziekenhuis
 Locatie Leyenburg
 Leyweg 275
 2545 CH Den Haag
 Tel: 070-3610000

Medisch Centrum Haaglanden
 Locatie Westeinde
 Lijnbaan 32
 2512 VA Den Haag
 Tel: 070-3302000

Reinier de Graaf Ziekenhuis
 Locatie Voorburg
 Fonteynenburghlaan 5
 2275 CX Voorburg
 Tel: 070-3401385

Sint Fransiscus Ziekenhuis
 Kleiweg 500
 3045 PM Rotterdam
 Tel: 010-4616860

 

Afdrukken E-mailadres

Contactgegevens

Postbus 278
3860 AG NIJKERK
0858 700 600
(ma t/m vrij: 9:00 tot 17:00 uur)
Mail

IBAN: NL34INGB0003999397

Voorlichting

Onze voorlichter Petra Vermeulen
beantwoordt kosteloos al uw vragen.
U kunt haar telefonisch bereiken:
0858 700 777
(ma, di, en do: 9.30 - 13.00 uur)

CONTACFORMULIER

Lid worden

Wij zijn een organisatie van en vóór psoriasispatiënten en ons doel is het voorzien van informatie, het behartigen van de belangen van onze leden en het stimuleren van lotgenotencontact.

AANMELDEN ALS LID
Volg ons in de media

Met ons team vrijwilligers zijn we bijna dagelijks actief op de sociale platforms Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. In de nabije toekomst gaan we regelmatig filmpjes plaatsen op YouTube.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube