fbpx

SWOP

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis

Bestuur SWOP

Vic Asselberghs, voorzitter, voorheen afgevaardigde Vereniging Psorinovo, afgevaardigde adviescommissie Psoriasispatiënten Nederland
Henk Hulshuizen, secretaris, voorheen afgevaardigde Psoriasis Vereniging Nederland, afgevaardigde adviescommissie Psoriasispatiënten Nederland
Frans Burgers, penningmeester
Jim van der Zon, afgevaardigde Psoriasispatiënten Nederland, webmaster Psoriasispatiënten Nederland
Ben Koster, medisch adviseur, onafhankelijk arts

 

Doelstelling

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis

  1. De stichting heeft ten doel
    1. Het bevorderen, initiëren en doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van psoriasis en daaraan en daarmee gerelateerde aandoeningen. 
    2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door:
    1. Fondsenwerving, subsidies, giften of het anderszins genereren van inkomsten. 
    2. Het aangaan en onderhouden van relaties en samenwerkingsverbanden met leidende instellingen en opinieleiders op het gebied van Psoriasis. 

 

Financiële cijfers

Hieronder zijn de cijfers van de SWOP vanaf 2017 te downloaden. 

De cijfers van 2019 zijn hier te downloaden: 

 

Medical Travel RTL4 8 maart 2015

Op zondag 8 maart 2015 om 15:20 was er een uitzending van Medical Travel op RTL-4. Dit was ook al aangekondigd op het (Psorinovo-) forum. In deze uitzending kwamen dermatoloog Bing Thio, internist Freek van Loon, dermatoloog Raf Lijnen en voorzitter Vic Asselberghs van de SWOP aan het woord over fumaraten en specifiek over Psorinovo. 

Belangrijkste issue in de uitzending was de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis van waaruit de noodzaak van onderzoek en registratie nogmaals benadrukt werd. 

De uitzending is hier terug zien, het stuk over het SWOP begint ongeveer bij 16:30 minuten. 

We hebben een directe link van Youtube naar de uitzending van zondag 8 maart met alleen het gedeelte dat over Psorinovo gaat.

De opname is afkomstig uit de tijd dat er nog 3 verenigingen waren, de PFN, PVN en Vereniging Psorinovo. 

Uitgebreid interview dermatologen, internist en SWOP augustus 2015

Er is een uitgebreide opname van de interviews met 2 dermatologen (Bing Thio, Raf Lijnen), internist Freek van Loon en Vic Asselberghs, de voorzitter van de SWOP. Gedeeltes hieruit zijn opgenomen in een uitzending van Medical Travel door RTL4 op 8 maart 2015. Het gaat voornamelijk over fumaraten met in het bijzonder Psorinovo en het belang van registratie ervan.

De opname is afkomstig uit de tijd dat er nog 3 verenigingen waren, de PFN, PVN en Vereniging Psorinovo. 

De directe link naar Youtube is hier te vinden.

 

Afdrukken E-mailadres