SWOP

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis

Bestuur SWOP

Vic Asselberghs, voorzitter, voorheen afgevaardigde Vereniging Psorinovo, afgevaardigde adviescommissie Psoriasispatiënten Nederland
Henk Hulshuizen, secretaris, voorheen afgevaardigde Psoriasis Vereniging Nederland, afgevaardigde adviescommissie Psoriasispatiënten Nederland
Frans Burgers, penningmeester
Peter van Dam, voorheen afgevaardigde Psoriasis Vereniging Nederland, penningmeester Psoriasispatiënten Nederland
Ben Koster, voorheen afgevaardigde Vereniging Psorinovo, onafhankelijk Arts

 

Doelstelling

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis

  1. De stichting heeft ten doel
    1. Het bevorderen, initiëren en doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van psoriasis en daaraan en daarmee gerelateerde aandoeningen. 
    2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door:
    1. Fondsenwerving, subsidies, giften of het anderszins genereren van inkomsten. 
    2. Het aangaan en onderhouden van relaties en samenwerkingsverbanden met leidende instellingen en opinieleiders op het gebied van Psoriasis. 

 

Afdrukken E-mail