Structuur PN

structuur

Na de Algemene Ledenvergadering in november 2018 heeft deze structuur zich aangepast aan de door de ALV gekozen inrichting. Deze inrichting hoeft zéker nog niet definitief te zijn. Geleidelijk aan zullen we deze organisatiestructuur aanvullen zodat alle elementen van de vereniging hierin een plaats zullen krijgen, denk daarbij aan secretariaat, administratie, patiëntencontacten, regio, adviesraad, SWOP, etc.

 

Afdrukken E-mail