fbpx

Structuur PN

structuur

Na de Algemene Ledenvergadering in november 2018 heeft deze structuur zich aangepast aan de door de ALV gekozen inrichting. Deze inrichting hoeft zéker nog niet definitief te zijn. Geleidelijk aan zullen we deze organisatiestructuur aanvullen zodat alle elementen van de vereniging hierin een plaats zullen krijgen, denk daarbij aan secretariaat, administratie, patiëntencontacten, regio, adviesraad, SWOP, etc.

 

We zullen gaan werken in projecten en in werkgroepen, waarbij de uitkomsten van deze werkgroepen de voeding vormen voor de vereniging en het bestuur om zo goed mogelijk aan de doelstellingen te voldoen. 

De werkgroepen staan natuurlijk in direct verband met vertegenwoordigers vanuit het bestuur. 

structuur

Afdrukken E-mailadres