Skip to main content

Uitgebreid interview dermatologen, internist en SWOP augustus 2015

Er is een uitgebreide opname van de interviews met 2 dermatologen (Bing Thio, Raf Lijnen), internist Freek van Loon en Vic Asselberghs, de voorzitter van de SWOP. Gedeeltes hieruit zijn opgenomen in een uitzending van Medical Travel door RTL4 op 8 maart 2015. Het gaat voornamelijk over fumaraten met in het bijzonder Psorinovo en het belang van registratie ervan.

De opname is afkomstig uit de tijd dat er nog 3 verenigingen waren, de PFN, PVN en Vereniging Psorinovo. 

De directe link naar Youtube is hier te vinden.

 

Medical Travel RTL4 8 maart 2015

Op zondag 8 maart 2015 om 15:20 was er een uitzending van Medical Travel op RTL-4. Dit was ook al aangekondigd op het (Psorinovo-) forum. In deze uitzending kwamen dermatoloog Bing Thio, internist Freek van Loon, dermatoloog Raf Lijnen en voorzitter Vic Asselberghs van de SWOP aan het woord over fumaraten en specifiek over Psorinovo. 

Belangrijkste issue in de uitzending was de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis van waaruit de noodzaak van onderzoek en registratie nogmaals benadrukt werd. 

De uitzending is hier terug zien, het stuk over het SWOP begint ongeveer bij 16:30 minuten. 

We hebben een directe link van Youtube naar de uitzending van zondag 8 maart met alleen het gedeelte dat over Psorinovo gaat.

De opname is afkomstig uit de tijd dat er nog 3 verenigingen waren, de PFN, PVN en Vereniging Psorinovo. 

Doelstelling

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis

  1. De stichting heeft ten doel
    1. Het bevorderen, initiëren en doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van psoriasis en daaraan en daarmee gerelateerde aandoeningen. 
    2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door:
    1. Fondsenwerving, subsidies, giften of het anderszins genereren van inkomsten. 
    2. Het aangaan en onderhouden van relaties en samenwerkingsverbanden met leidende instellingen en opinieleiders op het gebied van Psoriasis. 

 

Bestuur SWOP

Vic Asselberghs, voorzitter, afgevaardigde adviescommissie Psoriasispatiënten Nederland
Henk Hulshuizen, secretaris, afgevaardigde adviescommissie Psoriasispatiënten Nederland
Frans Burgers, penningmeester
Jim van der Zon, afgevaardigde Psoriasispatiënten Nederland
Ben Koster, medisch adviseur, onafhankelijk arts
Freek van Loon, medisch adviseur, onafhankelijk arts

 

Contactgegevens

Postbus 278
3860 AG NIJKERK
0858 700 600
(ma t/m vrij: 9:00 tot 17:00 uur)

E-mail adres

IBAN: NL34INGB0003999397

Voorlichting

Onze voorlichter Petra Vermeulen
beantwoordt kosteloos al uw vragen.
U kunt haar telefonisch bereiken:
0858 700 777
(ma, di, en do: 9.30 - 13.00 uur)

Contactformulier

Lid worden

Wij zijn een organisatie van en vóór psoriasispatiënten en ons doel is het voorzien van informatie, het behartigen van de belangen van onze leden en het stimuleren van lotgenotencontact.

Aanmelden als Lid

Volg ons in de media

Met ons team vrijwilligers zijn we bijna dagelijks actief op de sociale platforms Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. In de nabije toekomst gaan we regelmatig filmpjes plaatsen op YouTube.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube