fbpx

Schenken en Nalaten (ANBI)

Psoriasispatiënten Nederland is een ANBI. Dit betekent dat de Belastingdienst ons heeft goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Doordat de PN het ANBI-keurmerk heeft, zijn giften aan de PN in veel gevallen aftrekbaar. De belastingdienst geeft hierover meer informatie.

Als vereniging met ANBI-status zijn we door de belastingdienst verplicht om de volgende gegevens hier te publiceren:

Naam van onze organisatie: Psoriasispatiënten Nederland (PN)
Fiscaal nummer: RSIN  – 85.90.755.64
Contactgegevens: Postbus 278, 3860 AG  NIJKERK
Telefoonnummer secretariaat: 085-8700600

Doelstelling: De Psoriasispatiënten Nederland (PN) behartigt de belangen van mensen met psoriasis. De PN probeert dit doel na te streven door:


Beleidsplan: klik hier voor de PDF van het beleidsplan. 


Het bestuur van Psoriasispatiënten Nederland bestaat uit leden van de voormalige verenigingen PVN, PF en VP:

Voorzitter: de heer J. Mud
Secretaris: mevrouw IJmtje Duursma
Penningmeester: de heer Peter van Dam
Bestuurslid: de heer Jim van der Zon 

 

Beloningsbeleid:
De personele bezetting van het secretariaat bestaat uit 1.1 fte. De beloning is volgens de cao “Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening”. De loonschaal is schaal 7. Bestuursleden en de Manager Relatiebeheer kunnen aanspraak maken op vergoeding van reiskosten voor het bijwonen van de vastgestelde AB-vergaderingen en de vergaderingen van de Verenigingsraad, alsmede overige door de PN georganiseerde (afdelings)bijeenkomsten.


Jaarverslagen: