Skip to main content

Schenken en Nalaten (ANBI)

Psoriasispatiënten Nederland is een ANBI. Dit betekent dat de Belastingdienst ons heeft goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Doordat de PN het ANBI-keurmerk heeft, zijn giften aan de PN in veel gevallen aftrekbaar. De belastingdienst geeft hierover meer informatie.

Als vereniging met ANBI-status zijn we door de belastingdienst verplicht om de volgende gegevens hier te publiceren:

Naam van onze organisatie: Psoriasispatiënten Nederland (PN)
Fiscaal nummer: RSIN  – 85.90.755.64
Contactgegevens: Postbus 278, 3860 AG  NIJKERK
Telefoonnummer secretariaat: 085-8700600

Doelstelling: De Psoriasispatiënten Nederland (PN) behartigt de belangen van mensen met psoriasis. De PN probeert dit doel na te streven door:

 • het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van psoriasis
 • het stimuleren van de ontwikkeling van kennis en behandelingsmethoden
 • het bevorderen van goed begrip tussen patiënten en behandelend arts
 • het bevorderen van goede contacten tussen de leden onderling (lotgenotencontact) en het bevorderen van integratie van de leden in de samenleving
 • het verzamelen van informatie over de huidaandoening en het verstrekken van informatie daarover aan leden en overige belangstellenden
 • deskundigen voorlichting te laten geven over zowel medische als psychische en sociale aspecten van de huidaandoening
 • samen te werken met organisaties en instellingen die hetzelfde doel nastreven
 • gebruik te maken van andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen dienen.


Beleidsplan: klik hier voor de PDF van het beleidsplan. 


Het bestuur van Psoriasispatiënten Nederland bestaat uit leden van de voormalige verenigingen PVN, PF en VP:

Voorzitter: de heer J. Mud
Secretaris: mevrouw IJmtje Duursma
Penningmeester: de heer Peter van Dam
Bestuurslid: de heer Jim van der Zon 

 

Beloningsbeleid:
De personele bezetting van het secretariaat bestaat uit 1.1 fte. De beloning is volgens de cao “Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening”. De loonschaal is schaal 7. Bestuursleden en de Manager Relatiebeheer kunnen aanspraak maken op vergoeding van reiskosten voor het bijwonen van de vastgestelde AB-vergaderingen en de vergaderingen van de Verenigingsraad, alsmede overige door de PN georganiseerde (afdelings)bijeenkomsten.

 • eigen vervoer per kilometer  € 0,19
 • vrijwilligersvergoeding per kilometer  € 0,10 (met een maximum van € 1.500,00 per jaar)
 • openbaar vervoer (onder overlegging van het vervoersbewijs) werkelijke kosten
 • parkeerkosten (onder overlegging van het parkeerbewijs) werkelijke kosten
 • telefoon-, fax- en portokosten: vergoeding per jaar € 25,00 (indien hogere kosten worden gemaakt, dient dit door overlegging van bewijsstukken aangetoond te worden.)


Jaarverslagen:

en financieel overzicht 2019

 

Contactgegevens

Postbus 278
3860 AG NIJKERK
0858 700 600
(ma t/m vrij: 9:00 tot 17:00 uur)

E-mail adres

IBAN: NL34INGB0003999397

Voorlichting

Onze voorlichter Petra Vermeulen
beantwoordt kosteloos al uw vragen.
U kunt haar telefonisch bereiken:
0858 700 777
(ma, di, en do: 9.30 - 13.00 uur)

Contactformulier

Lid worden

Wij zijn een organisatie van en vóór psoriasispatiënten en ons doel is het voorzien van informatie, het behartigen van de belangen van onze leden en het stimuleren van lotgenotencontact.

Aanmelden als Lid

Volg ons in de media

Met ons team vrijwilligers zijn we bijna dagelijks actief op de sociale platforms Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. In de nabije toekomst gaan we regelmatig filmpjes plaatsen op YouTube.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube