Skip to main content

Professor Dr. E. van Dijkprijs

De Prof. Dr. E. van Dijkprijs is ingesteld door de toenmalige NBPV* en wordt tweejaarlijks toegekend aan ‘iemand die zich al vele jaren volledig heeft ingezet om het lot van mensen met psoriasis te verbeteren’.

Prof. Dr. E. van Dijk was medisch adviseur van de NBPV. Zolang de psoriasisvereniging bestaat heeft deze wetenschapper zich op onnavolgbare wijze ingezet. Zo durfde Van Dijk het aan om zijn mening over de Dode-Zee behandelingen na een gedegen onderzoek te publiceren, in een tijd dat ‘kuren’ nog gezien werd als ‘rijke mensen die zich in een vakantieachtige sfeer lekker laten verwennen’. Daarnaast heeft zijn onderzoek naar de fumaarzuur therapie en zijn afscheidscollege met de titel ‘Een Pil tegen psoriasis’ ertoe geleid dat deze therapie ook in Nederland toegepast kan worden. De NBPV en de verenigingen waren unaniem van mening dat hij als eerste in aanmerking zou komen voor deze prijs. Doch, bescheiden als hij was, droeg hij zelf een andere kandidaat voor: namelijk Dr. G.N. Schäfer. Als eerbetoon is de prijs toen naar professor Van Dijk genoemd.

In 1992, tijdens de eerste Nationale Psoriasis Dag werd de prijs voor het eerst uitgereikt.

De Professor Dr. E. van Dijkprijs is aan de volgende mensen uitgereikt:

Dr. G.N. Schäfer kreeg deze prijs (in 1992) voor zijn inzet en onderzoek met betrekking tot fumaarzuur.

In 1994 kreeg Mw. E.J. Kok de prijs. Mw. Kok had aan de wieg van de psoriasisbeweging in Nederland gestaan. Zij heeft zich jaren ingezet als secretaris van de NBPV, en heeft grote bemoeienis gehad met het ontstaan van het Huidfonds en de Huidfederatie en dankzij haar werd psoriasis ‘op de kaart gezet’.

In 1996 werd de prijs toegekend aan Mw. E.M.M. van der Sluis. Mw. van der Sluis zette zich jaren lang wereldwijd in voor mensen met psoriasis. Zij was de stuwende kracht achter Europso (Europese organisatie van Psoriasisverenigingen).

In 1999 werd de prijs toegekend aan radio- en televisiepresentator Koos Postema. Dit omdat vijfentwintig jaar daarvoor zijn aandacht voor mensen met psoriasis en met name het kuren aan de Dode-Zee in zijn televisieprogramma ‘Een klein uur U’ , de aanzet gaf tot het ontstaan van een psoriasis patiëntenvereniging in Nederland.

In 2001 werd de prijs toegekend aan dr. Dick de Hoop, omdat hij als oprichter van het Psoriasis Dagbehandeling Centrum in Ede een voortrekkersrol vervult in de ontwikkeling van Psoriasis Dagbehandeling Centra in Nederland; zich inzet om voor deze dagbehandeling een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen en zich inzet om deze dagbehandeling voor iedere psoriasispatiënt toegankelijk te maken.

In 2003 werd de prijs toegekend aan Monique ten Bruggencate, omdat zij zich jarenlang op buitengewone wijze heeft ingezet voor mensen met psoriasis en daarbij die mens centraal gesteld heeft. Met haar inzichten heeft zij mede het beleid bepaald van de Psoriasis Vereniging Nederland en daadwerkelijk gewerkt aan de opbouw van de psoriasisbeweging in Nederland, waardoor de PVN kon ontstaan. Als uitgever van het blad ‘Psoriasis’ heeft zij de psoriasisbeweging in Nederland een gezicht gegeven en van het blad een kwaliteitsblad gemaakt, dat bovenal zeer lezenswaardig is en goede informatie verstrekt aan mensen met psoriasis.

In 2004/5 werd de prijs toegekend aan Prof. Dr. P.C.M. van de Kerkhof omdat hij zich op buitengewone wijze inzet voor mensen met psoriasis, en de Psoriasis Vereniging Nederland in het bijzonder. Bovendien heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming van de Medische Adviesraad voor de Psoriasis Vereniging Nederland. De prijs werd in 2004 uitgereikt omdat dit samenviel met zijn vijfentwintigjarig jubileum als dermatoloog.

In 2007 werd de prijs toegekend aan Astrid Sibbes, omdat zij jarenlang voorlichting heeft gegeven aan mensen met psoriasis en het lotgenotencontact heeft gestimuleerd. Daarnaast heeft zij als redactielid tekstuele en illustratieve bijdragen geleverd aan het blad Psoriasis. Ook heeft zij de vereniging administratief-organisatorische ondersteuning verleend bij activiteiten voor mensen met psoriasis, zoals de website, de Nationale Psoriasis Dag en grafische vormgeving voor de PVN.

Tijdens de Nationale Psoriasis Dag van 31 oktober 2009 mocht Ria Bloemberg-Lubbers de prijs in ontvangst nemen. Onder meer in de functie van secretaris van de PVN, manager relatiebeheer (onder andere verantwoordelijk voor het werven van sponsorgeld) en voorzitter van de PR-commissie heeft zij enorm veel betekend voor mensen met psoriasis. Zij heeft er in hoge mate aan bijgedragen dat anno 2009 iedereen in Nederland wéét wat psoriasis is, door mensen met psoriasis onder de aandacht te brengen van zowel de overheid en de farmaceutische industrie als de bevolking en de pers. Daarnaast heeft zij tal van samenwerkingsverbanden bevorderd binnen en buiten de PVN, en zich tomeloos ingezet voor de organisatie van allerlei activiteiten voor en door de PVN.

Op 29 oktober 2011, tijdens Wereld Psoriasis Dag, werd de prijs uitgereikt aan Dr. Bing Thio, die als dermatoloog werkzaam is aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Thio ontving de prijs voor het feit dat hij zich op buitengewone wijze inzet voor mensen met psoriasis door zijn jarenlange inzet als medisch adviseur van het blad Psoriasis, zijn lidmaatschap van de Medische Adviesraad, zijn voortdurende ondersteuning aan de Psoriasis Vereniging Nederland en zijn toegewijde manier van informatie en voorlichting verschaffen, waarbij hij de ingewikkeldste materie voor iedereen toegankelijk weet te maken.

In 2013 is de prijs toegekend aan Hen Ros. Als vrijwilliger heeft Ros zich vele jaren ingezet voor de PVN en veel dingen voor elkaar gekregen. De laatste jaren waren zijn inspanningen vooral gericht op het project “Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek”, en met name daarvoor is hem de prijs toegekend. De motivatie van de PVN luidde dat Ros zich ‘met onnavolgbare vasthoudendheid heeft ingezet voor het project. Hij heeft ervoor gezorgd dat het project gestalte kreeg én subsidie van de overheid, waardoor mensen met psoriasis nu een serieuze partner zijn in het initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psoriasis.’

In 2015 werd de prijs toegekend aan Dr. Tom Stoof, dermatoloog, verbonden aan het VUmc te Amsterdam. Tom Stoof heeft jaren lang als medisch adviseur de redactie van het blad Psoriasis met raad en daad bijgestaan. Daarnaast mogen de medewerkers van het secretariaat altijd een beroep op hem doen als er een medische vraag gesteld wordt. En bovenal weet Tom Stoof de afstand tussen arts en patiënt te verkleinen, door zich als arts tussen de patiënten te begeven.

In 2017 ontvingen Hans Roodenburg en Krijn Piening tijdens de Wereld Psoriasis Dag op 28 oktober gezamenlijk de prijs. Hans Roodenburg heeft zich 25 jaar lang ingezet als vrijwilliger o.a. voor de PVN en staat bekend als bijzonder nauwgezet en punctueel. Krijn Piening is de prijs toegekend wegens zijn onnavolgbare waakzaamheid betreffende het goed functioneren van de organisatie.

* Nederlandse Bond van Psoriasispatiënten Verenigingen en voorloper van de PVN en PN

 

Contactgegevens

Postbus 278
3860 AG NIJKERK
0858 700 600
(ma t/m vrij: 9:00 tot 17:00 uur)

E-mail adres

IBAN: NL34INGB0003999397

Voorlichting

Onze voorlichter Petra Vermeulen
beantwoordt kosteloos al uw vragen.
U kunt haar telefonisch bereiken:
0858 700 777
(ma, di, en do: 9.30 - 13.00 uur)

Contactformulier

Lid worden

Wij zijn een organisatie van en vóór psoriasispatiënten en ons doel is het voorzien van informatie, het behartigen van de belangen van onze leden en het stimuleren van lotgenotencontact.

Aanmelden als Lid

Volg ons in de media

Met ons team vrijwilligers zijn we bijna dagelijks actief op de sociale platforms Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. In de nabije toekomst gaan we regelmatig filmpjes plaatsen op YouTube.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube