fbpx

Uitkomsten vragenlijst psoriasis corona

Ervaringen van patiënten met psoriasis tijdens de corona-epidemie?

psoriasiscoronainfographic
Op 29 oktober zijn de resultaten gepubliceerd van de online vragenlijst naar de gevolgen van de impact van de coronacrisis op de zorg voor mensen met psoriasis. Patiënten ervaarden gevolgen verschillend, afhankelijk van de medicatie. Voor patiënten met de ernstigste vormen van psoriasis waren de gevolgen het meest ingrijpend. Soms moest medicatie worden stopgezet. De online vragenlijst heeft plaatsgevonden in september en oktober 2020 en aan de vragenlijst hebben 563 mensen met psoriasis deelgenomen. Het overgrote deel (86%) heeft langer dan 3 jaar psoriasis.

Veranderende zorg
Veel mensen met psoriasis kregen tijdens de eerste coronagolf met verminderde of veranderende zorg te maken. Deze impact was het grootst voor patiënten met de ernstigste vormen van psoriasis. Deze groep patiënten gaf ook aan bezorgder te zijn en had meer dan patiënten die topische middelen gebruiken te maken met veranderde afspraken met zorgverleners en aanpassing of stopzetting van de medicatie.

Hoe ernstiger de psoriasis, des te ingrijpender zijn de ervaringen geweest. Ook hadden mensen die met biologicals werden behandeld, meer te maken met veranderingen in de zorg en de medicatie dan mensen die alleen topicale medicatie gebruiken. Degenen die met tabletten worden behandeld, zitten ertussenin.

Zo nemen de zorgen over de gezondheid toe bij een ernstigere vorm van psoriasis, maar ook het aantal gewijzigde of afgezegde afspraken met de arts. Ook valt op dat met name bij patiënten die een biological (45%) of een systemische behandeling (32%) krijgen, de behandeling werd aangepast vanwege het coronavirus.

Contact en informatie
Patiënten gaan in coronatijd liever niet naar het ziekenhuis. Contact met de behandelaar blijft belangrijk, beeldbellen of telefonisch zijn goede opties, maar men gaf aan een duidelijke behoefte aan meer informatie over psoriasis en corona te hebben. Contact met de behandelaar blijft belangrijk, eventueel via beeldbellen. Een folder of informatie via de website van de patiëntenvereniging zijn goede alternatieven.

De vragenlijst was een samenwerking van LEO Pharma, Psoriasispatiënten Nederland, dermatoloog Ronald Frank, huisarts Danique Passage en ziekenhuisapotheker Roel Fijn.

interview psoriasis corona

Patiëntenervaringen 
Naar aanleiding van het onderwerp van de vragenlijst psoriasis en corona zijn twee patiënten met psoriasis, Ellis en Gonny, geïnterviewd. Aan de orde kwamen vragen over de impact van corona op het leven en de zorg voor psoriasispatiënten. Wat gaat goed, wat kan beter? Hoe hebben Gonny (75) en Ellis (21) de eerste lockdown ervaren? Hebben ze tips voor verbetering?

U kunt dit interview lezen door het hier te downloaden:  

Afdrukken E-mailadres

Contactgegevens

Postbus 278
3860 AG NIJKERK
0858 700 600
(ma t/m vrij: 9:00 tot 17:00 uur)
Mail

IBAN: NL34INGB0003999397

Voorlichting

Onze voorlichter Petra Vermeulen
beantwoordt kosteloos al uw vragen.
U kunt haar telefonisch bereiken:
0858 700 777
(ma, di, en do: 9.30 - 13.00 uur)

CONTACFORMULIER

Lid worden

Wij zijn een organisatie van en vóór psoriasispatiënten en ons doel is het voorzien van informatie, het behartigen van de belangen van onze leden en het stimuleren van lotgenotencontact.

AANMELDEN ALS LID
Volg ons in de media

Met ons team vrijwilligers zijn we bijna dagelijks actief op de sociale platforms Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. In de nabije toekomst gaan we regelmatig filmpjes plaatsen op YouTube.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube