fbpx

Uitslag enquête over de toediening van methotrexaat

In maart 2020 stond er een korte oproep in blad Psoriasis voor een enquête over het gebruik van methotrexaat middels pillen en injecties voor patiënten met psoriasis i.v.m. het opstarten van een nieuw onderzoek. Ook heeft er een oproep op de website gestaan. Graag vertel ik u over de uitkomsten.

Eerder stelde ik mij al voor; mijn naam is Astrid van Huizen en ik ben 26 jaar oud. astridSinds maart 2019 doe ik een promotie onderzoek bij de afdeling dermatologie in het Amsterdam UMC. Mijn onderzoek focust op de behandeling van psoriasis middels pillen of injecties. Ik hoop een nieuw onderzoek op te starten naar twee verschillende toedieningsvormen -pillen of injecties- van methotrexaat. In de literatuur lijkt het zo te zijn dat injecties mogelijk een beter effect hebben op de psoriasishuid dan de pillen. Voordat ik deze studie kon opstarten, had ik informatie nodig over uw wensen bij het gebruik van methotrexaat. Deze informatie is recent verzameld en verspreid door Psoriasispatiënten Nederland (PN). Mocht u deze enquête hebben ingevuld, dan dank ik u hartelijk voor uw deelname.  

Het uitzetten van de enquête

methDe enquête was te vinden op de website van PN. Daarnaast kon men de enquête openen d.m.v. de QR-code via de sociale media kanalen en bij het eerdere artikel over deze enquête gepubliceerd in het tijdschrift. De enquête kon door iedereen worden ingevuld, ook als men geen methotrexaat gebruikte. Voor meer informatie over methotrexaat en het onderzoek verwijs ik u naar het eerder verschenen artikel met de aankondiging van de enquête (Enquête methotrexaat toediening).

 

Resultaten van de enquête

De enquête is ingevuld door 83 deelnemers en van hen gebruikt 18% injecties methotrexaat (n=15) en 13% pillen methotrexaat (n=11) op het moment van deelname aan de enquête. 30 deelnemers (36%) heeft ooit methotrexaat gebruikt maar is inmiddels weer gestopt en 33% van de deelnemers (n=27) gaven aan nog nooit methotrexaat gebruikt te hebben. Zie ook figuur 1. 60% (n=31) van de deelnemers die op dat moment niet of nooit met injecties methotrexaat is behandeld, wist van het bestaan van de injecties.

Van de deelnemers die pillen methotrexaat (n=11) gebruikten, deden de meesten (72%) van hen dit voor hun psoriasis van de huid en 28% i.v.m. psoriasis van de gewrichten (28%). Alle deelnemers die pillen gebruikten, waren wel op de hoogte van het bestaan van injecties methotrexaat, maar bij 30% is deze optie niet besproken geweest door hun behandelend arts. Van de deelnemers die gestopt waren met pillen methotrexaat (n=15) en niet waren geswitcht naar injecties, had 12% een bezwaar tegen injecties omdat dit spannend zou zijn of gedoe, andere genoemde redenen (38%) waren o.a. de overstap naar een andere behandeling bijv. een biologic. Zie ook figuur 2.

De participanten van deze enquête die aangaven injecties methotrexaat (n=15) te gebruiken, deden dit in ongeveer de helft van de gevallen i.v.m. bijwerkingen die zij ervoeren bij het gebruik van pillen. De bijwerkingen waren verdwenen bij de injecties. 27% deed dit i.v.m. een beter effect op de huid en of gewrichten.

Van de deelnemers (n=27) die nooit met methotrexaat pillen of injecties waren behandeld was opvallend dat slechts 10% aangaf absoluut niet met injecties behandeld te willen worden. Van de overige groep wordt 17% van de deelnemers sowieso liever met injecties behandeld en 10 respondenten (35%) geven aan injecties te willen proberen als dit een beter effect geef op de huid of gewrichten. 10% wil dit proberen als de bijwerkingen die er bij de pillen zouden kunnen zijn er dan niet meer zijn. Zie ook figuur 3.

Conclusie

Op basis van de door u ingevulde resultaten kunnen we voorzichtig concluderen dat een deel van de patiënten best behandeld zou willen worden met injecties methotrexaat, vooral als dit een beter effect geeft op de huid of minder bijwerkingen veroorzaakt. Daarbij was bij 30% van de gebruikers van pillen methotrexaat de optie van injecties niet besproken met hun arts. Deze informatie neem ik mee in de voorbereidingen. Recent hebben wij helaas moeten besluiten i.v.m. logistieke redenen omtrent het coronavirus het opstarten uit te stellen. Waarschijnlijk wordt het in de loop van 2021 opgestart. Houd u de website van PN in de gaten voor een oproep voor deelname aan het onderzoek.

Natuurlijk moeten er altijd kanttekeningen worden geplaatst bij een vragenlijst. Zo geeft dit slechts een weergave van 83 respondenten en zal vooral worden gereageerd door lezers die interesse hebben in de behandeling van hun ziekte en daarmee meer open staan voor verschillende behandelopties dan iemand die zich hier minder in verdiept.

 

Figuren

Figuur 1 Het percentage methotrexaat (MTX) gebruik onder deelnemers van de enquête

fig1

Figuur 2 Geen injecties methotrexaat na pillen

fig2

Figuur 3 Voorkeur voor injecties methotrexaat boven pillen

fig3

 

Afdrukken E-mailadres

Contactgegevens

Postbus 278
3860 AG NIJKERK
0858 700 600
(ma t/m vrij: 9:00 tot 17:00 uur)
Mail

IBAN: NL34INGB0003999397

Voorlichting

Onze voorlichter Petra Vermeulen
beantwoordt kosteloos al uw vragen.
U kunt haar telefonisch bereiken:
0858 700 777
(ma, di, en do: 9.30 - 13.00 uur)

CONTACFORMULIER

Lid worden

Wij zijn een organisatie van en vóór psoriasispatiënten en ons doel is het voorzien van informatie, het behartigen van de belangen van onze leden en het stimuleren van lotgenotencontact.

AANMELDEN ALS LID
Volg ons in de media

Met ons team vrijwilligers zijn we bijna dagelijks actief op de sociale platforms Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. In de nabije toekomst gaan we regelmatig filmpjes plaatsen op YouTube.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube