Skip to main content

Wereld gezondheids-dag 7 april 2024. Mijn gezondheid, mijn recht.

Met de 'Wereldgezondheidsdag' - ieder jaar op 7 april - vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO = World Health Organization) aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld.

Het thema van 2024 is mijn gezondheid, mijn recht.

Over de hele wereld wordt het recht op gezondheid van miljoenen mensen steeds meer bedreigd. De wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat minstens 140 landen gezondheid in hun grondwet erkennen als een mensenrecht. Toch zijn landen er niet in geslaagd wetten aan te nemen en in de praktijk te brengen om ervoor te zorgen dat hun bevolking recht heeft op toegang tot gezondheidszorg. Dit onderstreept het feit dat minstens 4,5 miljard mensen – meer dan de helft van de wereldbevolking – in 2021 niet volledig gedekt waren door essentiële gezondheidszorgdiensten.  Om dit soort uitdagingen aan te pakken is het thema voor Wereldgezondheidsdag 2024 ‘Mijn gezondheid, mijn recht’.

Het thema van dit jaar werd gekozen om op te komen voor het recht van iedereen, waar dan ook, op toegang tot hoogwaardige gezondheidszorgdiensten, onderwijs en informatie, evenals tot veilig drinkwater, schone lucht, goede voeding, hoogwaardige huisvesting, fatsoenlijke werk- en milieuomstandigheden, en vrijheid. uit discriminatie.

Daarom vragen wij op Wereldgezondheidsdag ook de aandacht voor goede zorg voor mensen met psoriasis en het versterken van de mondiale verplichtingen aan wereldgezondheidsorganisatie voor mensen met psoriasis.

Vóór 2014 ontbrak aandacht voor psoriasis op de internationale agenda. Zeer weinig beleidsmakers hadden ooit van de ziekte gehoord. De website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaf er vrijwel geen informatie over. Weinigen namen psoriasis serieus. De IFPA, de wereldwijde patiëntenorganisatie voor mensen met psoriasis, heeft zich hard gemaakt voor een officiële resolutie over psoriasis. Dit zou een krachtig signaal zijn voor staten over de hele wereld om actie te ondernemen tegen psoriasis. In mei 2014 heeft de 67e Wereldgezondheidsvergadering officieel Resolutie WHA 67.9 aangenomen. Er staat dat psoriasis:

Is een chronische, pijnlijke, ontsierende en invaliderende, niet-overdraagbare ziekte, zonder genezing; Heeft zowel fysieke als psychosociale en sociaal-economische gevolgen; Is verbonden met artritis psoriatica en verhoogt het risico op verschillende comorbide ziekten; en kan leiden tot immens, onnodig lijden als gevolg van onvoldoende toegang tot gezondheidszorg.

In september 2023 heeft de IFPA opnieuw aandacht gevraagd aan de Wereldgezondheidsvergadering voor psoriasis. Om het nakomen van de wereldwijde verplichtingen om universele gezondheidszorg te bereiken, zou de mondiale gezondheid aanzienlijk verbeteren, en vooral de levens van mensen met chronische aandoeningen zoals psoriasis. Hierbij is het belangrijk dat patiënten wereldwijd:

  • Toegang hebben tot eerstelijnszorg. Denk hierbij aan de huisarts en huidtherapeut, maar ook aan psychosociale ondersteuning. Ook in Nederland heeft niet iedereen een huisarts en is psychosociale ondersteuning niet vanzelfsprekend.
  • Toegang hebben tot medicijnen en behandeling. Helaas hebben nog steeds niet alle mensen evenveel toegang tot medicijnen en behandeling. Veel patiënten weten niet welke behandelingen er allemaal zijn en welke behandelingen er in de centra mogelijk zijn. Acces for all: een passende behandeling voor iedereen.
  • Toegang tot terugbetaling. In Nederland vallen veel van de kosten van de behandelingen onder de zorgverzekeringswet. Maar mensen met chronische aandoeningen hebben vaak meer kosten.

De IFPA denkt daarin mee door het presenteren van een reeks casestudy's die de bovengenoemde barrières aanpakken, en hoe deze casestudy's ook de beste praktijken van UHC-implementatie vertegenwoordigen. Voor meer informatie, zie de website van IFPA. Psoriasispatiënten Nederland is lid van de IFPA en denkt en doet mee om deze problematiek ook in Nederland onder de aandacht te brengen, want ook voor mensen met psoriasis geldt: mijn gezondheid, mijn recht.

Contactgegevens

Postbus 278
3860 AG NIJKERK
0858 700 600
(ma t/m vrij: 9:00 tot 17:00 uur)

E-mail adres

IBAN: NL34INGB0003999397

Voorlichting

Onze voorlichter Petra Vermeulen
beantwoordt kosteloos al uw vragen.
U kunt haar telefonisch bereiken:
0858 700 777
(ma, di, en do: 9.30 - 13.00 uur)

Contactformulier

Lid worden

Wij zijn een organisatie van en vóór psoriasispatiënten en ons doel is het voorzien van informatie, het behartigen van de belangen van onze leden en het stimuleren van lotgenotencontact.

Aanmelden als Lid

Volg ons in de media

Met ons team vrijwilligers zijn we bijna dagelijks actief op de sociale platforms Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. In de nabije toekomst gaan we regelmatig filmpjes plaatsen op YouTube.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube