fbpx

Vragenlijst Ieder(in) 2e coronagolf

De tweede corona-golf: hoe gaat het met u? Doe mee aan de enquête van Ieder(in)

Wat betekent de coronacrisis voor het leven van mensen met een beperking of chronische ziekte? En wat voor invloed hebben de nieuwe maatregelen hierop? Om dat in kaart te brengen, is Ieder(in)*) een enquête gestart. Het is belangrijk dat ook de ervaringen van mensen met psoriasis en artritis psoriatica in deze enquête meegenomen worden. Doe daarom mee!

Tot en met 11 oktober

Is de reguliere zorg en ondersteuning ondertussen goed op gang gekomen? Kunt u er voldoende op uit en hoe staat het er voor met sociaal contact? Hoe gaat het met school, met werk of dagbesteding? Voelt u zich buitengesloten of eenzaam? En welke impact hebben de nieuwe maatregelen hier op?

De vragenlijst staat online en is bestemd voor mensen met een beperking of een chronische ziekte of hun naasten. Ga naar de vragenlijst. Het invullen ervan duurt 10 à 15 minuten. De vragenlijst staat open tot 11 oktober. De vragenlijst is ook telefonisch te beantwoorden via het meldpunt van Ieder(in). Dat kan op alle werkdagen van 10 tot 12 uur (behalve op woensdag) van 14 tot 16 uur via telefoonnummer: 085 – 400 70 22.

Uitkomsten

Ieder(in) gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om de overheid te adviseren over de uitvoering en waar nodig aanpassing van het coronabeleid. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen, zodat er een goed beeld komt van wat er speelt.

*) Psoriasispatiënten Nederland is lid van Ieder(in)

Afdrukken E-mailadres