fbpx

Voortgang Fusie

Maart 2018

De fusie van de verenigingen gaat gestaag voort. Het meest moeizame proces is om alle stappen te maken die juridisch noodzakelijk zijn en nodig zijn om aan de wet te voldoen. De vereiste documenten zijn gepresenteerd aan de leden van de vereniging via de websites. Mocht u deze niet kunnen vinden, dan kunt u altijd hier nog even kijken hier kijken. 

Voordat alles goedgekeurd kan worden zullen de ledenvergaderingen van de verenigingen hier nog hun goedkeuring aan moeten hechten, het fusiebestuur zoekt een goede datum om deze ledenvergadering(en) op te kunnen plannen. Het gaat om twee vergaderingen waarvoor de leden gevraagd zullen worden hun goedkeuring te hechten aan achtereenvolgens de goedkeuring voor het samengaan van de verenigingen en enige tijd daarna, als de notaris dit geregistreerd heeft, de keuze te maken voor het nieuwe bestuur in een algemene ledenvergadering van de nieuwe vereniging. 

Intussen is het voorlopige nieuwe bestuur al bezig de start te maken naar de toekomst toe en de vragen te beantwoorden en stappen te maken waar de nieuwe vereniging verder dient te gaan op het moment dat de fusie een formeel feit is. Immers, het leven gaat gewoon voort dus ook de activiteiten binnen de verenigingen lopen gewoon door. 

 

 

Afdrukken E-mailadres