fbpx

Psoriasispatiënten Nederland en Huidpatiënten Nederland pleiten voor blijvende beschikbaarheid Psorinovo

Op 25 oktober 2018 hebben Psoriasispatiënten Nederland en Huidpatiënten Nederland met ondersteuning van de SWOP (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis) een dringende brief geschreven naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bruno Bruins.

Aanleiding zijn de problemen om Psorinovo (dimethylfumaraat) te verkrijgen nadat sinds 1 juli een farmaceut het middel Skilarence (dimethylfumaraat) heeft geregistreerd en op de markt heeft gebracht. Het verschil tussen de middelen is dat Skilarence weliswaar dezelfde hoeveelheid dimethylfumaraat bevat, maar niet beschikt over de vertraagde afgifte die Psorinovo wel heeft. Door die vertraagde afgifte (waarmee het dimethylfumaraat langzaam in de darmen wordt afgegeven) is de kans op darmkrampen een stuk verminderd voor de patiënten die hier gevoelig voor zijn. Psorinovo wordt al ruim 30 jaar magistraal bereid en naar volle tevredenheid door psoriasispatiënten gebruikt.

De wet zegt echter dat zodra er een geregistreerd middel op de markt is, dat een magistraal bereid middel met dezelfde toedieningsvorm niet meer geleverd mag worden, tenzij de behandelend arts (vaak de dermatoloog) specifiek aangeeft dat in overleg met de patiënt toch het magistrale middel geleverd moet worden.

Met de brief willen wij de minister laten weten dat Psorinovo en Skilarence NIET hetzelfde zijn. Omdat Psorinovo als enige van de nu bestaande fumaraten de vertraagde afgifte heeft, beschouwen wij het als een ánder middel. Wij hebben meerdere argumenten aangedragen ter ondersteuning en hebben de minister op de hoogte gebracht van de problemen waar Psorinovogebruikers inmiddels mee te maken hebben. Zo krijgen gebruikers te horen van apotheken dat het niet meer besteld kan of mag worden, of ze krijgen van de behandelend arts te horen dat het niet meer vergoed wordt door de zorgverzekering. Dit zijn onjuiste beweringen.

Wij vragen in die brief aan de minister ervoor te zorgen dat Psorinovo in de toekomst beschikbaar blijft. Dat het door de apotheek geleverd en door de basisverzekering vergoed blijft worden. Ook willen de 2 verenigingen samen met de SWOP een samenwerking met de NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) aangaan om een gezamenlijk onderzoek te doen naar het bijwerkingsprofiel van de verschillende fumaraten. Wij hebben de minister verzocht om de uitkomsten van zo’n onderzoek te benutten voor de verstrekking van geneesmiddelen aan psoriasispatiënten.

Een kopie van die brief is ook naar de Vaste Kamercommissie voor VWS van de Tweede Kamer, het Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, NVDV bestuur en KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) gestuurd.

Update 29 november 2018: het ministerie van VWS heeft laten weten dat ze graag met ons in gesprek willen gaan. We hopen binnenkort een datum te kunnen vastleggen waarop dat gesprek gaat plaatsvinden.

Update aanzienlijk later 2019

Het gesprek met VWS heeft plaatsgevonden. Globale conclusie is dat zij onze zorgen begrijpen maar dat zij vanwege de wet eigenlijk weinig kunnen doen. 

Intussen hebben wij gesproken met IGJ (in de volksmond "de inspectie") en daar te horen gekregen dat er geen reclame gemaakt mag worden voor een ongeregistreerd geneesmiddel. Bovenstaande dient u dan ook te beschouwen als informatie rondom het ongeregistreerde middel. Immers véél van onze leden gebruiken het. 

 

Afdrukken