fbpx

In Memoriam Graddus Talsma

In Memoriam Gerardus (Graddus) Talsma

Overleden in Sneek op 20 augustus 2020

Gerardus Talsma, of gewoon “Talsma” hebben we leren kennen als een zeer betrokken, rustige, altijd kritische man. 

Hij trad op 12.11.1977 toe tot het bestuur van de op 11.12.1976 opgerichte Psoriasis Vereniging Friesland.  Hij werd uiteindelijk voorzitter. 

Op 02.03.1985 besloot hij nog één jaar aan te blijven als 2e voorzitter. Op 14.03.1986 namen we afscheid van hem in het bestuur, maar hij bleef betrokken bij de vereniging. Dusdanig dat hij op 19.03.1988 besloot weer terug te komen als voorzitter, omdat het niet was gelukt een geschikt iemand voor deze functie te vinden.

Hij bleef nu tot 09.03.1991. Voor zijn inzet eerden we hem met de titel Erevoorzitter.

Ook na dit aftreden bleef hij altijd betrokken bij de vereniging en alle beslommeringen rondom de fusie naar Psoriasis Vereniging Nederland. 

Hij was bijna altijd aanwezig bij informatiebijeenkomsten en stelde immer (indien nodig) kritische vragen.

Tijdens de viering van het 35-jarig jubileum van onze afdeling in 2011 was er een jubileumuitje naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest met daarna een rondvaart vanuit Ossenzijl door de Weerribben. Talsma was hier op de hoge leeftijd van 91 jaar ook bij aanwezig, samen met twee van zijn kinderen. Tijdens de rondvaart vertelde hij de toenmalige voorzitter zich er over te verbazen dat dit uitje “zomaar kan”, financieel gezien bedoelde hij. Vroeger kon er nooit wat, gaf hij aan. 

De toenmalige voorzitter realiseerde zich op dat moment dat mensen zoals Talsma enorm veel werk hebben verzet, met summiere financiële middelen, waardoor we in 2011 in staat waren het jubileum op genoemde wijze te vieren.

Op 20 augustus 2020 overleed deze aimabele man op de respectabele leeftijd van 100 jaar. 

We zullen altijd met genegenheid aan hem terugdenken.

Afdrukken E-mailadres