fbpx

Bijwerkingen van biologicals

Tussen 2017 en 2020 heeft bijwerkingencentrum Lareb de bijwerkingen van biologische medicijnen (biologicals) gemonitord. 

Deze ‘Monitor biologische geneesmiddelen’ is nu afgerond. In totaal deden 1.382 patiënten met immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen eraan mee. Zij ontvingen iedere twee maanden een online vragenlijst waarin werd gevraagd naar het biologische geneesmiddel dat zij gebruikten en of er bijwerkingen optraden. Ongeveer de helft (52,8%) van de deelnemers kreeg tenminste één bijwerking. Onder de deelnemers waren ook mensen met psoriasis en artritis psoriatica. Klik hier voor de gerapporteerde bijwerkingen door de deelnemers met psoriasis en hier voor de bijwerkingen die deelnemers met artritis psoriatica hebben gerapporteerd.

 

Afdrukken