fbpx

Vraag en antwoord afweerremmende medicatie

Veelgestelde vragen over de medicatie tijdens de corona virus uitbraak. 

20 maart 2020, bron: NVDV

Wat te doen met afweerremmende medicatie i.v.m. uw huidaandoening als u verder niet ziek bent? 
Het gebruik van afweerremmende medicatie kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Er zijn nog geen gegevens specifiek voor COVID-19 beschikbaar. Als u niet ziek bent is het advies om de medicatie door te gebruiken omdat stoppen kan leiden tot opvlamming van de huidaandoening, waarbij altijd gestreefd moet worden naar de laagst mogelijke dosering. Stop in ieder geval nooit met uw medicatie zonder overleg met uw arts. 

Wat te doen met afweerremmende medicatie als u (mogelijk) besmet bent met het coronavirus? 
Diverse afweerremmende medicijnen kunnen door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Stop niet zonder overleg met uw arts met uw medicatie, gezien de risico’s van een opvlamming. Naast opvlamming van de huidaandoening kan het stoppen van sommige systemische medicamenten ook leiden tot opvlamming van op andere aandoeningen bijvoorbeeld van de luchtwegen bij mensen met eczeem. Het algemene advies is bij (zeer) milde klachten de medicijnen door te gebruiken, en bij matig tot ernstige infecties deze medicijnen tijdelijk te stoppen. Bij een matig tot ernstige infectie gekenmerkt door nieuwe luchtwegklachten en toenemende kortademigheid en/of koorts raden wij u aan uw volgende dosering uit te stellen totdat u contact heeft gehad met uw arts. Dit geldt niet voor prednisolon: een prednisolon dosering mag u nooit zonder overleg met uw arts overslaan. 

Ik gebruik afweerremmende medicatie: kan ik wel gaan werken? 
Het gebruik van afweerremmende medicatie kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Er zijn nog geen gegevens specifiek voor COVID-19 beschikbaar.  Vanwege het mogelijk verhoogde risico op een COVID-19 besmetting worden patiënten die deze medicatie gebruiken beschouwd als een kwetsbare groep. Dit betekent concreet: 

 • Blijf uit de buurt van mensen die (mogelijk) ziek zijn. Denk aan de volgende voorzorgsmaatregelen: 
 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Ga niet op bezoek bij mensen met een bewezen COVID-19 infectie of klachten van verkoudheid, koorts, hoesten en/of kortademigheid.
 • Vermijd bezoek aan grote gezelschappen; dit geldt ook voor verjaardagsfeestjes en bijeenkomsten <100 personen.
 • Reis indien mogelijk niet met het openbaar vervoer.
 • Volg de algemene hygiëne maatregelen:
 • Was de handen regelmatig met water en zeep.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt.

Ik gebruik afweerremmende medicatie en werk in een ziekenhuis; mag ik naar mijn werk?  
Vermijd ook in uw werksituatie hoog-risico contacten en ga hierover in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst: 

 • Werk indien mogelijk thuis of probeer uw werktijden te spreiden.
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van andere mensen.
 • Werkt u in de zorg dan wordt geadviseerd geen werkzaamheden te verrichten waarbij u in direct contact kan komen met patiënten met een (mogelijke) COVID-19 infectie.

Specifiek over DMF aangevuld door dr. D. Balak

Omdat DMF over het algemeen nergens genoemd staat, het is nog vrij nieuw immers, is het advies:
 • bij actieve ontsteking is het verstandig DMF-behandeling te onderbreken (DMF kan meteen gestopt worden, hoeft niet te worden afgebouwd)
 • bij patiënten die nu DMF gebruiken en geen klachten en geen actieve ontsteking hebben is er geen reden om preventief te stoppen met DMF. Wel is het van belang om de laagst mogelijke werkzame dosering te gebruiken en dat de leukocyten- en lymfocyten-aantallen in het bloed niet verlaagd zijn. 

Afdrukken E-mailadres