fbpx

ALV gaat digitaal door!

De ALV heeft op 24 april plaatsgevonden, digitaal, net als de vorige ALV.  Als u het niet heeft kunnen volgen dan hebben we daar een oplossing voor bedacht. Aan het einde van de pagina hebben we de opname van de ALV voor de leden beschikbaar gemaakt. 

Door de coronacirsis en bijbehorende maatregelen is het bestuur van Psoriasispatiënten Nederland niet in staat om de ALV fysiek te laten doorgaan in verband met de risico's voor onze leden en de overheidsregels. We zullen daarom uitwijken naar een digitale bijeenkomst. Het bestuur zal zich tijdens deze livestream wél op één en dezelfde locatie bevinden, maar dit zal niet de Schakel zijn. U kunt hier alleen digitaal bij aanwezig zijn. 

Zo kunnen we wel met u van gedachten wisselen, maar coronaveilig. Heeft u hierbij hulp nodig, aarzel niet om onze voorlichting te bellen. 

Alle informatie nodig is voor de ALV vindt u hieronder van dit bericht.

Om deel te kunnen nemen aan de ALV, dient u zich vooraf inschrijven. U kunt alleen inschrijven als u lid bent van de vereniging. 
Om in te schrijven dient u aan te loggen op de website, u kunt dan het bericht "Aanmelding ALV 2021" in Actueel lezen. U leest daar een korte handleiding over hoe u zich op de 24e april kunt aanmelden bij de digitale vergadering. Kort voor de vergadering ontvangt u een deelnamelink.

Wat moet ik doen als ik nog geen account heb op de website?
Lees dan even het artikel "Registeren op de website".

De webmasters houden in de gaten of u zich registreert, en veranderen uw status naar "Lid PN" waarna u een bericht daarvan krijgt en zich dan kunt aanmelden voor de ALV.


Op de ALV zal de heer Ebel Duursma voorgesteld worden als te verkiezen kandidaat voor de functie van Beursmanager/Event management.

Tegenkandidaten kunnen zich tot vrijdag de 23e melden bij het bestuur of het secretariaat.

 

Omdat het voor u en ons wennen is aan een digitale bijeenkomst verzoeken wij u uw vragen vooraf in te dienen via de website (zie ook: Vragen aan de ALV/bestuur 2021). Mocht er tijdens de vergadering nog een vraag op komen dan kunt u deze ook tijdens de vergadering stellen.  


De ALV is op zaterdag 24 april om 10:30. Inloop vanaf 10:15 uur. 

 

A G E N D A

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen
 3. Concept notulen ALV 28-11-2020
 4. Jaarverslag 2020
 5. Financiële jaarrekening 2020
  1. kascontrole commissie (verslag + benoeming nieuwe leden)
 6. Begroting 2021 
 7. Bestuursverkiezing
  1. Verkiezing nieuw bestuurslid dhr. E. Duursma, beursmanager 
  2. Voorstellen aspirant bestuurslid dhr. T. Nederkoorn, penningmeester
 8. Beleidsplan
 9. Werkgroepen
  1. Redactie/mediacommissie
  2. Patiëntenparticipatie
 10. Rondvraag
 11. Ontvangen vragen
 12. Sluiting vergadering

 

Beschikbare vergaderstukken:
U kunt de vergaderstukken hieronder vinden.
De financiële informatie is alleen voor de leden beschikbaar en kunt u als lid wél inzien (d.w.z. na inloggen als lid). 

Uitnodiging en agenda van de jaarvergadering april 2021: zie hierboven.

Notulen van de afgelopen ALV in november 2020: 

Financiële informatie: Jaarrapport 2020: 
Decharge kascommissie: 
Toelichting financieel jaarverslag: 


Begroting 2021:  

Jaarverslag 2020: 

Jaarverslag SWOP 2020 (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis): 

 

Registratie ALV voorjaar 2021

De leden kunnen als zij inloggen op de website de registratie van de vergadering nog een keer nazien. Klik op het logo. 

PNlogo original

Afdrukken