fbpx

ALV gaat door! (digitaal)

De ALV gaat door op de 28 november, maar digitaal. 

We zien dat de wereld, en met name Nederland, zich significant in de coronacrisis bevindt. Daarom vindt het bestuur van Psoriasispatiënten Nederland het niet verstandig om de ALV fysiek te laten doorgaan in verband met de risico's voor onze leden. We zullen daarom uitwijken naar een digitale bijeenkomst. 

Op dit moment ondernemen wij de stappen om deze digitale bijeenkomst voor u te gaan realiseren op een manier die het voor u zo gemakkelijk mogelijk maakt om hieraan deel te kunnen nemen. 

Alle informatie nodig voor de ALV zullen we beschikbaar maken hier op de website. 

U kunt zich vooraf inschrijven voor het digitaal bijwonen van de ALV. U ontvangt dan een korte handleiding over hoe u zich op de 28e november kunt aanmelden bij de digitale vergadering. 

Omdat het voor u en ons wennen is aan een digitale bijeenkomst verzoeken wij u uw vragen vooraf in te dienen via de website. Mocht er tijdens de vergadering nog een vraag op komen dan kunt u deze ook tijdens de vergadering nog stellen. 


De agenda van de ALV hebben wij hieronder weergegeven. De start is om 10:30 uur (28 november), de digitale verbinding zal voor die tijd openstaan. 

 

A G E N D A

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen o.a. bestuurswisselingen
  1. Bestuurswisselingen, voorstellen aspirant bestuursleden
 3. Concept notulen ALV 26-10-2019
 4. Financiële jaarrekening 2019
 5. Concept begroting 2021
 6. Jaarverslag 2019
 7. Activiteitenoverzicht 2020
  1. Beleidsvoornemens en WPD 2021
 8. Ontvangen vragen
 9. Sluiting vergadering

 

Namens het bestuur 

IJmtje Duursma, secretaris

Wij hebben ervoor gekozen om alle vergaderstukken wél voor u beschikbaar te maken. U kunt de vergaderstukken hieronder vinden.
De financiële informatie is alleen voor de leden beschikbaar en kunt u als lid wél inzien (d.w.z. na inloggen als lid). 

Uitnodiging en agenda van de jaarvergadering november 2020: 

Notulen van de afgelopen ALV in oktober 2019: 

Financiële informatie: Jaarrekening 2019: ,
Decharge kascommissie: 
Begroting 2021: 

Jaarverslag: 

Jaarverslag SWOP (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis): 

 

Afdrukken E-mailadres