fbpx

ALV 2019 opvolging

De Algemene Ledenvergadering op 20-04-2019 was niet heel druk bezocht maar was wel heel geanimeerd en posititief. Vooral de presentaties gegeven door Ilse van Ee over de Patienten participatie, de Centrale Redactie en bij verrassing over het beleid, werden goed ontvangen. 

Deze presentaties én de notulen zult u binnenkort hier op de website terug kunnen vinden. Allereerst vindt u hier de notulen van de afgelopen vergadering.

Naar aanleiding van enkele suggesties uit de zaal, zullen we gaan kijken of we de informatie die we aanbieden nog duidelijker vindbaar kunnen maken. 

Een verandering die we al op de site hebben gezet is dat het inlog-menu, nu vindbaar is onder het kopje "Home", dit maakt het voor gebruik op de mobiele telefoon wat eenvoudiger om in te loggen. Doordat de website nú al overloopt van informatie, deels opgeslagen in te downloaden bestanden, adviseren wij u echter om voor een volledige en efficiente site beleving een iPad of PC-scherm te gebruiken. 

Hieronder vindt u de presentaties én de notulen van de vergadering. Let op!! U dient ingelogd te zijn én lid te zijn van de vereniging voor het downloaden van deze documenten. Het blijft altijd een afweging of documenten als notulen en presentaties, publiek beschikbaar zouden moeten zijn. Voorals nog kiezen we voor onze eigen leden, zij hebben immers het meeste belang erbij. Wanneer wij goede argumenten ontvangen om de documenten wél publiek beschikbaar te maken, staan wij daar natuurlijk voor open.

Agenda ALV 

Financieel verslag PN 2018

Begroting voor 2020 (voor leden)

PDF-versie:   en de Excel versie:  

Statutenwijziging (voor leden)

 

Machtigingsformulier stemmen: 

Jaarverslag van de vereniging over 2018: 

 

Afdrukken E-mailadres