fbpx

ALV gaat niet door

In verband met de uitbraak van het Corona virus, heeft het bestuur besloten om de voorjaars-ALV te cancelen. 

Vooralsnog stellen we de ALV uit naar het najaar en laten deze ALV voorbij gaan. Versoepelingen in de wetgeving maken dit mogelijk. We houden nog een slag om de arm met betrekking tot de mogelijkheden in het najaar. 

Wél zullen we alle gegevens van het afgelopen jaar alvast hieronder voor u beschikbaar maken zodat u ze kunt lezen.

Op een later tijdstip zullen wij op de ALV vertellen wat er het afgelopen jaar allemaal gepasseerd is in de bestuurs-, evenement- en participatie regionen van de vereniging. 

Zoals u weet proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via onze website, maar ook via Facebook, Instagram en Twitter. 

 

Het bestuur van de Psoriasispatiënten Nederland zal haar leden in het najaar uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering. Deze uitnodiging zal op de meer recente pagina "De ALV gaat door!" plaatsvinden.

De agenda van de ALV in het najaar zal, doordat dit voor ons de eerste digitale vergadering is, wat kleiner zijn dan die wij gepland hadden voor het voorjaar. 

A G E N D A (wordt nog aangepast, zie "De ALV gaat door! (digitaal)"

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen
 3. Concept notulen ALV 26-10-2019
 4. Financiën 2019
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Jaarverslag 2019
 7. Beleidsplan
 8. Rondvraag
 9. Discussieronde o.l.v. mw. Ilse van Ee
 10. Sluiting zakelijke gedeelte vergadering
 11. Lunch
 12. Presentatie door mw. Joloma Bakker (homeopathie) 
 13. Sluiting
 14. Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

 

Namens het bestuur 

IJmtje Duursma, secretaris

Wij hebben ervoor gekozen om alle vergaderstukken wél voor u beschikbaar te maken. U kunt de vergaderstukken hieronder vinden.
De financiële informatie is alleen voor de leden beschikbaar en kunt u als Lid wél inzien. 

Notulen van de afgelopen ALV in oktober 2019: 

Financiële informatie: Jaarrekening 2019: ,
decharge kascommissie: 

Jaarverslag: 

Jaarverslag SWOP (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis): 

 

Afdrukken E-mailadres