Skip to main content

Aanvullende vraag en antwoord over vaccinatie

Update 26-1-2021 betreffende de effectiviteit van het vaccin bij gebruik medicatie. 

Vorige week (11-1-2021) heeft de NVDV, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, een lijst gepubliceerd met de meest gestelde vragen en antwoorden voor mensen met een chronische huidziekte.

Heel veel vragen zijn beantwoord. Toch blijven er een paar vragen over die nog wel beantwoording nodig hadden. 

Deze vragen en hun antwoorden zijn: 

Hoe weet de GGD of ik tot een risicogroep behoor en eerder in aanmerking kom voor de coronavaccinatie? 

Uw huisarts weet of u tot de risicogroep behoort omdat u wellicht immuunonderdrukkende medicatie gebruikt. In principe is het, zo liet het RIVM ons weten, dat als u ieder jaar voor de griepprik wordt opgeroepen u dan ook de coronavaccinatie-oproep via de huisarts zult krijgen.

Op dit moment is nog niet duidelijk of u de oproep voor vaccinatie via de GGD zult krijgen of rechtstreeks via de huisarts.

In ieder geval zal de medewerker van de GGD altijd naar uw medische achtergrond vragen als u een afspraak maakt voor de vaccinatie.

Hebt u twijfel of u wel of niet tot een risicogroep behoort, neem in dat geval contact op met uw huisarts of specialist.

 

Werkt het vaccin effectief als ik afweeronderdrukkende medicatie gebruik? In het antwoord van de NVDV wordt gemeld dat het vaccin mogelijk minder effectief is als deze medicatie gebruikt wordt.

Aan één van de medische adviseurs van het RIVM hebben wij de vraag gesteld hoe men hiermee om gaat. Met andere woorden, hoe wordt gemeten hoe werkzaam het vaccin is en of de dosering wellicht aangepast moet worden. Wij kregen hier een rapport over toegestuurd. 
Naar aanleiding van dit rapport kunnen wij het onderstaande melden:

Op dit moment is er onvoldoende bewijs/data om vast te kunnen stellen in welke mate het coronavaccin verminderd effectief zou zijn bij deze patiëntengroep. Er is echter geen reden om bij deze groep patiënten de vaccinatie uit te stellen of om standaard een 3e vaccinatie toe te dienen.

Vooralsnog is de aanname dat 2 vaccinaties voldoende zou moeten zijn.

Verder adviseert het RIVM om bij individuele gevallen waarbij er mogelijk aanwijzingen zijn dat het vaccin niet voldoende werkt, door de eigen specialist of behandelend arts de antistoffen tegen het Covid-19 virus te laten bepalen.

Concluderend zegt het rapport dat er eigenlijk nog onvoldoende bekend is omtrent verminderde effectiviteit betreffende het vaccin bij deze groep. Uit het rapport blijkt niet dat er op voorhand al een onderzoek naar gepland is.

Verder denken wij dat het niet wenselijk is om de 2e vaccinatie uit te stellen naar 6 weken zoals de overheid dat nu voorstelt.

 

Ik sta op het punt om over te stappen op een nieuwe behandeling, moet ik wachten tot na mijn vaccinatie?

In dit geval is het beste advies dat wij kunnen geven, om dit goed te bespreken met uw eigen behandelend specialist. Deze kent uw medische situatie het beste en kan in samenspraak met u hier een beslissing over nemen.

 

Ik heb momenteel heel veel last van opvlammingen, is het verstandig om nu te vaccineren? 

Helaas is deze vraag niet met een ja of nee te beantwoorden. Het lijkt erop dat het vaccin de psoriasis niet “triggert” als het ware. Maar het is ook niet geheel uit te sluiten. Ook in dit geval adviseren wij u om contact op te nemen met of uw huisarts of uw behandelend specialist.

 

Contactgegevens

Postbus 278
3860 AG NIJKERK
0858 700 600
(ma t/m vrij: 9:00 tot 17:00 uur)

E-mail adres

IBAN: NL34INGB0003999397

Voorlichting

Onze voorlichter Petra Vermeulen
beantwoordt kosteloos al uw vragen.
U kunt haar telefonisch bereiken:
0858 700 777
(ma, di, en do: 9.30 - 13.00 uur)

Contactformulier

Lid worden

Wij zijn een organisatie van en vóór psoriasispatiënten en ons doel is het voorzien van informatie, het behartigen van de belangen van onze leden en het stimuleren van lotgenotencontact.

Aanmelden als Lid

Volg ons in de media

Met ons team vrijwilligers zijn we bijna dagelijks actief op de sociale platforms Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. In de nabije toekomst gaan we regelmatig filmpjes plaatsen op YouTube.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube