Psoriasis 2018 nr. 3 is uit!

In de afgelopen dagen zouden de leden van de vereniging het laatste nummer van het blad Psoriasis op de deurmat moeten hebben gevonden.

Mocht dat niet het geval zijn, neem dan even contact op met de ledendadministratie!

Psoriasis 2018 nr. 3 cover
Zie Magazine voor meer informatie over dit nummer en de eerder uitgekomen nummers.

 

Afdrukken E-mail

Vereniging Psorinovo akkoord met fusie

Zaterdag 28 april hebben ook de aanwezige leden van de Vereniging Psorinovo unaniem besloten akkoord te gaan met de fusie met de PVN en PFN. Onder dankzegging voor het vele werk van het bestuur werd besloten dat de vereniging opgeheven kan worden.

 

Afdrukken E-mail

PVN unaniem akkoord met fusie

Op de Verenigings Raad van de Psoriasis Vereniging Nederland van zaterdag 21 april hebben de verenigingsraadleden unaniem besloten en de goedkeuring gegeven om te fuseren met de Psoriasis Federatie Nederland en Vereniging Psorinovo naar Psoriasispatiënten Nederland. Ook de PVZN (Psoriasis Vereniging Zuid Nederland) heeft op 21 april met algemene stemmen besloten met de fusie in te stemmen.

Op naar de nieuwe vereniging!

 

Afdrukken E-mail

Voortgang Fusie

Maart 2018

De fusie van de verenigingen gaat gestaag voort. Het meest moeizame proces is om alle stappen te maken die juridisch noodzakelijk zijn en nodig zijn om aan de wet te voldoen. De vereiste documenten zijn gepresenteerd aan de leden van de vereniging via de websites. Mocht u deze niet kunnen vinden, dan kunt u altijd hier nog even kijken hier kijken. 

Lees meer

Afdrukken E-mail