fbpx

Psoriasispatiënten Nederland tekst Leo Pharma

Psoriasispatiënten Nederland

Psoriasispatiënten Nederland (PN) is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met psoriasis en artritis psoriatica. De vereniging is niet alleen gericht op mensen met psoriasis, ook partners, gezinsleden en andere belangstellenden kunnen lid zijn van deze patiëntenvereniging.

PNlogo original

De PN is de gefuseerde vereniging van de drie landelijke verenigingen PVN, PFN en Vereniging Psorinovo en behartigt daarmee de belangen van mensen met psoriasis en heeft tot taak hen van informatie te voorzien.

Inzet van vrijwilligers

Psoriasispatiënten Nederland is een Nederland brede vereniging en realiseert een ledenparlementsstructuur. De band tussen bestuur, vrijwilligers en leden wordt stevig gehouden middels werkgroepen en het uitvoeren van projecten door werkgroepen of door lokale groepen vrijwilligers die gebruik maken van de support in de centrale structuur. Vrijwilligers kunnen zich in werkgroep of project verdienstelijk maken voor de vereniging door organisatie van informatiebijeenkomsten, bemannen van stands op beurzen en aanwezig zijn op open dagen van ziekenhuizen, en vele andere activiteiten.

Magazine: Psoriasis

Alle leden van de PN krijgen het blad ‘Psoriasis‘ elk kwartaal in de bus. Het staat vol met informatie over psoriasis, tips wat betreft lifestyle, ontwikkelingen en behandelmethoden. Altijd staat er een mooi verhaal in over een persoon met psoriasis en/of artritis psoriatica. Veelal is er een artikel waar een dokter vertelt over psoriasis en wat hij/zij meemaakt in de dagelijkse praktijk. Het blad Psoriasis wordt samengesteld en ontwikkeld door een professionele hoofd/eindredacteur en een team van vrijwillige redacteuren. Naast het magazine fungeert de website https://psoriasispatientennederland.nl als uitgebreide verzamelbron van informatie. Waarbij een forum dient als communicatie en ervaringscentrum voor de leden. 

Speciale evenementen en projecten

Elk jaar besteedt de PN eind oktober aandacht aan Wereld Psoriasis Dag. In de oneven jaren  met een groot congres voor de leden en in de even jaren met meerdere kleinere, vaak lokale, evenementen. Allemaal om aandacht te vragen voor de huidziekte psoriasis want immers; als iedereen weet wat psoriasis is dan zullen de mensen met psoriasis het veel gemakkelijker hebben.

De PN organiseert bij voldoende belangstelling één keer per jaar een vakantiereis naar een zonnige bestemming onder begeleiding van een vrijwilliger. De werkgroep recreatiereizen zet zich hier vol voor in.

Lid worden

Een lidmaatschap kost € 29,50 per jaar. Veel verzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Inschrijven kan via de website https://psoriasispatientennederland.nl.

 

Afdrukken E-mailadres