fbpx

Psorinovo gebruikers OPGELET!

Categorie: Reguliere behandelingen 2 jaren geleden
 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Allereerst allemaal SUPER VEEL SUCCES TOEGEWENST aanstaande donderdag. ZET 'M OP!

  Het ministerie VWS MOET (naar mijn mening) WEL DEGELIJK STAPPEN GAAN ONDERNEMEN om deze hele toestand uit de wereld te helpen.

  OPLOSSING: Voor ALLE partijen (inclusief KNMP) zou het aanpassen van de artikelen 18 en 40 uit de Geneesmiddelenwet het beste zijn. Met name doorhaling van: "De niet-geregistreerde doorgeleverde bereidingen met de introductie van een geregistreerde variant niet meer toegestaan worden."

  Dan wordt alles als 'vanouds' en kan iedereen zijn/haar Psorinovo weer verkrijgen via de eigen apotheek.

  Daarnaast zijn er beduidend minder kosten:

  • patiënten worden immers niet meer 'gedwongen om over te stappen op het geregistreerde middel', dat de MVA mist en ook nog eens tenminste 2x zo duur is;
  • de 'invasie door Almirall (Skilarence)' wordt gestopt;
  • alle extra administratieve handelingen voor patiënten; Infinity Pharma en niet te vergeten de zorgverzekeraars.

  Alle ellende is immers begonnen, toen minister Bruins zijn akkoord heeft gegeven voor toelating van Skilarence als geregistreerd geneesmiddel. Ik blijf daarover onveranderd van mening, dat hij behoorlijke steken heeft laten vallen en niet of onvoldoende op de hoogte was (is gesteld door zijn team) van de gevolgen, zoals:

  • hetgeen vermeld is in het rapport van het Zorginstituut. Daarin staat onder andere:

  - Echter, opname in het GVS gaat gepaard met meerkosten van rond de € 7 miljoen ten opzichte van de bestaande apotheekbereidingen.

  - De reden hiervoor berust op artikel 18 en artikel 40 van de Geneesmiddelenwet waardoor de niet-geregistreerde doorgeleverde bereidingen met de introductie van een geregistreerde variant niet meer toegestaan zullen worden, omdat er dan in Nederland een geregistreerd adequaat alternatief beschikbaar is.

  • hetgeen hij geschreven heeft in zijn brief d.d. 15 juni 2018 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met als onderwerp: Uitwerking maatregelen uit het Regeerakkoord ter beheersing van kosten genees- en hulpmiddelen.

  In de 1e alinea: Met deze brief ...... de maatregelen die ik in deze kabinetsperiode neem voor een beheerste uitgavenontwikkeling voor genees- en hulpmiddelen. Hiermee ......

  In de 2e alinea: Patiënten moeten kunnen vertrouwen op goede, tijdige en betaalbare toegang tot geneesmiddelen en hulpmiddelen, nu en in de toekomst. Daarom ......

  In de 3e alinea: De prijsdrukkende maatregelen ...... , een modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) ...... en een verduidelijking rondom magistrale bereidingen.


  Nogmaals heel veel succes en ik ben zeer benieuwd hoe dit alles gaat aflopen.


  Dank je gezegd door: To

 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Ja veel succes donderdag!

  Na mijn rondvraag langs apotheek, verzekeraar, Infinity Pharma en de PN (o.a. dit Forum) kom ik tot de conclusie dat Het Ministerie en Infinity Pharma de sleutel in handen hebben om zonder extra kosten Psorinovo te kunnen blijven gebruiken.

  De apotheek:

  Voor 1 december snel mijn voorraad Psorinovo aangevuld en daarbij kreeg een briefje van mijn apotheek dat Psorinovo uit de handel gaat en ik het vervolg Skilarence zal worden geleverd. Mijn apotheker wist niet dat Skilarence geen MVA heeft en dat staat duidelijk op mijn recept. Hij wil meewerken om voor de volgende bestelling te kijken hoe hij toch Psorinovo kan leveren.

  De verzekeraar:

  Ik heb een aantal malen gebeld met de IZZ (uitgevoerd door VGZ). Het sluiten van een deal jullie en ik goedkoper uit met Psorinovo lukte niet; ze waren daar niet in geinteresseerd! Een andere poging door het probleem voor te leggen hoe ik Psorinovo als het juiste middel voor mij kan blijven gebruiken leverde wat meer medewerking op. IZZ vergoedt gewoon de kosten van Psorinovo volledig als ik aan de bekende voorwaarden voldoe. Levering via een niet gecontracteerde apotheek (zoals Infinity nu) betekent 20% eigen kosten. Voor mij ruim € 200 per jaar. Het omzetten van mijn polis van Natura naar Restitutie levert wel volledige vergoeding op, maar kost € 60,- per jaar meer. De hulpvaardige medewerkster vond nog een notitie dat levering via de Benu apotheken wel leidt tot volledige vergoeding. De Benu apotheek bij mij in de buurt wist daar niets van.

  Infinity Pharma

  Ik heb Infinity Pharma een aantal weken geleden gebeld met de vraag of ze van plan zijn een Zorgverleningsovereenkomst (ZVO) met het IZZ (en andere verzekeraars) af te sluiten om te voorkomen dat veel van hun clienten (zoals ik) extra moeten gaan betalen. De aardige telefoniste vertelde me dat de apotheker nu niet beschikbaar was, maar dat ze uit intern overleg had gehoord dat ze niet van plan waren ZVO's af te gaan sluiten. Ik hoefde niet teruggebeld te worden, maar gezegd dat ik contact op zou nemen met PN om collectief een oplossing te bereiken. Ik ben nog steeds heel benieuwd of Infinity Pharma snel gaat bewegen in de richting van ZVO's in het belang van haar clienten.

  De hele rondgang was uitermate frustrerend en ik ben nog steeds boos over de gang van zaken. Het staat haaks op het beleid van besparingen op medicijnen en is niet in het belang van ons als clienten. Mijn boosheid komt vooral dat ik geen zin heb om maar iets extra's te betalen om een pharmaceut als Almiral aan inkomsten te helpen.

  Dus Infinity Pharma kom op met die VO's met verzekeraars en help je clienten. Wie heeft zitten slapen op het Ministerie herstel je fout in het belang van je burgers die je betalen. Graag snel ook want poliswijzigingen (om de schade te beperken) kunnen tot 1 februari.

  Ik weet dat de PN mensen hier hard aan trekken en ik wens jullie heel veel succes!


  Dank je gezegd door: To

 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Ik vraag me ook af waarom Infinity farm geen contracten afsluit. Nu weet ik dat in de paramedische beroepen: fysiotherapie, logopedie maar ook psychologen vaak geen contract afgesloten wordt met een zorgverzekeraar omdat dat meer inkomsten genereert. Een zorgverzekeraar sluit een contract af en het is slikken of stikken. Je hebt het maar te accepteren. Nu wil het geval dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) uitrekent wat het tarief ongeveer moet zijn. Dat ligt veel hoger dan dat je krijgt als je een contract afsluit met de zorgverzekeraar. Dus wat doen de paramedici? Ze sluiten geen contract af. Ze vragen aan hun patiënten het tarief dat de NZA aanraadt. Je betaalt en dient je rekening bij je zorgverzekeraar in en dan denk je 75% terug te krijgen. Maar ze gaan dan bij de zorgverzekeraar uit van 75% van het tarief dat ze aan hun gecontracteerden betalen. Dus geen contract afsluiten levert dus soms meer inkomsten op. Je zou dit een soort maas in de wet kunnen noemen.
  Maar misschien heeft het hier een andere reden?

   

  Spannend donderdag. Ik ben benieuwd.


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Beste Pim,

  Ook jij bedankt voor al je inspanningen/onderzoeken, maar helaas heb ik toch een paar kanttekeningen:

  1. De Apotheek.

  GEEN ENKELE APOTHEEK mag de DOORGELEVERDE Psorinovo nog verstrekken, dit is WETTELIJK zo bepaald (artikel 18 en 40 van de Geneesmiddelenwet). Ook mijn apotheek heeft mij vooraf 'gewaarschuwd' en volop medewerking verleend, maar helaas zonder resultaat.

  2. De Zorgverzekeraars.

  Op Medicijnkosten.nl (GVS) staat vermeld, dat Psorinovo volledig wordt vergoed uit het BASISpakket. Ook indien besteld bij (fabrikant) Infinity Pharma, zie https://www.medicijnkosten.nl/databank?zoekterm=DIMETHYLFUMARAAT&toedieningsvorm=TABLETTEN%20EN%20CAPSULES

  Echter, elke verzekeraar geeft er zijn eigen draai aan en legt het anders uit. Vandaar ook de complete chaos.

  3. Infinity Pharma.

  Volgens mij is PN (Jim en Miranda) druk doende om e.e.a. te regelen via hun contact bij Infinity Pharma. Staat ergens in deze topic als ik me goed herinner.

  4. BASIS Zorgverzekering alsnog wijzigen (misschien niet meer mogelijk in jouw geval).

  De Basis zorgverzekering kun je niet bij alle zorgverzekeraars wijzigen t/m 31 januari, de aanvullende verzekeringen vaak wel. Je moet dit dus navragen bij je eigen zorgverzekeraar of nakijken in je polisvoorwaarden. Heb even op Internet gekeken en bij IZZ staat vermeld, dat wijzigingen van de BASIS zorgverzekering doorgegeven moeten worden vóór 01 januari. Zie: https://www.geld.nl/zorgverzekering/service/zorgverzekering-wijzigen-na-1-januari

  Mocht je de wijziging van de BASIS zorgverzekering alsnog voor elkaar kunnen krijgen, dan zou ik zeker gaan voor de 'restitutiepolis'. Al is het alleen maar om de zekerheid te hebben, dat je de Psorinovo volledig vergoed krijgt het komende jaar.


  Ook ik ben nog steeds 'laaiend' over de hele gang van zaken en vooral op de in mijn ogen 'veroorzaker' ervan: minister Bruins.

  Hij is degene, die zijn handtekening heeft gezet voor toelating van Skilarence als geregistreerd geneesmiddel en daarmee is 'Psorinovo-gate' begonnen ...

  Zie ook mijn eerdere reacties en de laatste boven jouw bericht.


  En ook ik weet, dat alle 'PN mensen' zich veel meer dan 100% inzetten. Ben ze daar dankbaar voor en hoop, dat hun moeite wordt beloond met een positief resultaat op 17 januari aanstaande! Ik ga zeker voor ze 'duimen'.

  Groetjes, Mieke


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Gisteren de Psorinovo ontvangen van Infinity ( 300 stuks ).

  Vandaag gedeclareerd bij Zilveren Kruis .

  Vanmiddag even gekeken bij mijn ZK .

  Tot mijn verbazing (wel verwacht ) zag ik dat 75% vergoed wordt .

  Dus geen volledige vergoeding zoals toegezegd is door mevr >>> en nog een mevrouw van het Back Office .

  Nogmaals even mijn Zilveren kruis gecheckt .

  Er stond inderdaad bij :  u krijgt voor een niet gecontracteerde zorg maximaal  75 % .

  Dus van de  nota  van Infinity  á € 407,47  is voor mijn rekening € 107,87 .

  En het eigen risico is ook gelijk verrekend .

  Al met al , heb ik de Psorinovo weer om in te  nemen , en kan ik de Skilarence inleveren bij de apotheek .


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Savan,

   

  Zilveren Kruis hanteerd een natura polis, dat wil zeggen dat bij gecontracteerde zorg er 100% vergoed word uit de basisverzekering bij zorgverlenders die gecontracteerd zijn.

  Bij niet gecontracteerde zorg is dat meestal inderdaad 75%, indien je een restitutiepolis hebt is het bijna altijd 100%

  Ik was hier al bang voor met Zilveren Kruis omdat hun bij mij zeiden helemaal niet eens te vergoeden, daarom dus na veel heen en weer gebel met ZK maar overgestapt naar Ohra, waar ze alleen maal restitutie polissen hebben.

  heb je het zwart op wit? dan kan je dat aangeven bij ZK dat ze hebben toegezegd 100% te vergoeden, zo niet dan ben je overgeleverd aan wie je aan de telefoon krijg is mijn ervaring.

   

  suc6


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Dank je wel Mieke  voor je reactie, maar het meeste wist ik wel.

  Inmiddels heb ik mijn online polis bij IZZ gecheked en wat ze mij vertelde klopt. 

  Ik kan probleemloos tot 31 januari overstappen naar een Restitutiepolis met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. Ik heb dus nog even tijd.

  Wel vraag ik mij af waar de verplichting van Zorgverleningsovereenkomst met Apothekers ineens vandaan komt ? 

  Een paar jaar gelede kon ik gewoon bij Mierloo bestellen en afrekenen op basis van volledige vergoeding ook met een Natura Polis.

  Weet iemand waar dit op is gebaseerd?


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Hi Pim,

  Mooi, dat je bij IZZ je Natura-polis probleemloos met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2019 kunt omzetten naar een Restitutie-polis.

  Op je vraag weet ik het antwoord niet.

  Groetjes, Mieke


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Contact met Zilveren Kruis geeft aan dat men bezig is te zorgen voor een werkwijze waar 100% vergoed wordt uit de basis verzekering. 

  Zilveren Kruis laat onderstaande weten:

  Een apotheekbereiding kunnen wij als zorgverzekeraar uitsluitend vergoeden als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Een belangrijke daarvan is het criterium van de 'rationele farmacotherapie': de bereiding moet werkzaam blijken uit wetenschappelijke literatuur en moet tevens het meest economisch zijn voor de zorgverzekering. De bereiding door Infinity Pharma van dimethylfumaraat-tabletten met vertraagde afgifte (Psorinovo) voldoet daar aan: wij kunnen uw nota's voor dit medicament dan ook uit de basisverzekering vergoeden. We hebben nu geen aanwijzingen dat er volgend jaar ontwikkelingen zijn die dit standpunt doorkruisen (zoals het beschikbaar komen van gelijkwaardige, goedkopere alternatieven), maar we kunnen die uiteraard nooit uitsluiten.

  Met andere woorden er wordt aan gewerkt echter nog niet alles gaat goed. Ik heb nog even extra gevraagd of er een centraal contactpunt of standaard actie is voor de patient waarmee zij Zilveren Kruis kunnen benaderen. Daar moet ik nog antwoord op krijgen. 


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Mooi stukje van ZK, Jim. Ik wacht even de ontwikkelingen af en dan ga ik ook Menzis benaderen.

   

  Vandaag staat onderstaand nieuws in Nos.nl. Vermoedelijk is dit ook gunstig voor Infinity Pharma!

   

  De Haagse apotheker Paul Lebbink opent vandaag een nieuwe, ultramoderne bereidingsruimte boven zijn apotheek. In het lab gaat hij dure geneesmiddelen maken waarvoor de farmaceutische industrie heel hoge prijzen vraagt. Lebbink gaat die middelen voor lagere prijzen maken voor zijn eigen patiënten. Die zogeheten magistrale bereiding wordt nog maar in een beperkt aantal apotheken en ziekenhuisapotheken gedaan.

  Minister Bruins voor Medische Zorg verricht de openingshandeling. Bruins profileert zich de laatste tijd nadrukkelijk in het debat over dure geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen. Hij wil dat vaker dan nu het geval is medicijnen in ziekenhuisapotheken of openbare apotheken worden gemaakt in plaats van dat door de farmaceutische industrie geleverde producten ingekocht worden.

  Minister Bruins temidden van de apotheekmedewerkers NOS/Kysia Hekster

  Het eerste dure medicijn dat Lebbink en zijn collega Arwin Ramcharan willen namaken is Orkambi, een middel tegen taaislijmziekte. Fabrikant Vertex bood het middel aan voor 170.000 euro per patiënt per jaar. Na geheime onderhandelingen is het door de vorige minister van VWS Edith Schippers in de basisverzekering opgenomen. De prijs van het middel is onbekend. Wel is duidelijk dat Vertex er uiteindelijk flink minder voor krijgt dan de aanvankelijke prijs.

  Veel lagere prijs

  Destijds kondigde Paul Lebbink al aan dat hij Orkambi voor een veel lagere prijs kon maken. Lebbink ging er toen - en nu nog - van uit dat hij dat kan doen voor alle ongeveer 800 Nederlandse patiënten die ervoor in aanmerking komen. Tot voor kort waren Lebbink en Ramcharan er niet in geslaagd de grondstoffen te bemachtigen, mogelijk doordat fabrikant Vertex een exclusiviteitsbeding had afgesloten met grondstoffenleveranciers.

  Dat probleem is opgelost. De Haagse apotheek heeft de grondstof voor Orkambi in huis. "Die gaan we nu heel zorgvuldig analyseren om te kijken of de zuiverheid ervan voldoende is. We willen niet nat gaan op onzuiverheid in onze grondstof." Bovendien verandert in februari de Europese octrooiwetgeving, vertelt Lebbink. "Daar wachten we ook even op."

  In Nederland zijn volgens apothekersorganisatie KNMP zo'n 300 apotheken die nog magistraal medicijnen bereiden. Van de ongeveer 2000 openbare apotheken in Nederland maken er zo'n 250 nog zelf medicijnen. Meestal gaat het daarbij om relatief makkelijk te maken middelen, omdat de bereidingsruimtes van de apotheken vaak tamelijk eenvoudig zijn.

  Daarnaast zijn er 27 ziekenhuisapotheken waar medicijnen magistraal worden bereid. Ongeveer de helft van die apotheken mag ook middelen maken voor patiënten in andere ziekenhuizen. Ten slotte zijn er zo'n tien grootbereiders, een soort industriële apotheken, waar geneesmiddelen gemaakt worden.

   

  In de tussentijd kan er volgens Lebbink mooi een ander probleem worden opgelost. "In de wet staat dat magistrale bereiding van geneesmiddelen is toegestaan op kleine schaal en voor eigen patiënten. We zijn nu in een werkgroep bezig uit te werken wat 'kleine schaal' is." Over een paar weken komt er een Kamerbrief van minister Bruins waarin dat begrip wordt uitgewerkt. "Dat kan in het vervolg juridisch nog heel belangrijk worden."

  Als de 800 patiënten hun medicijn één keer per kwartaal in de Haagse apotheek zouden komen halen, dan komt dat neer op bijna tien patiënten per dag. Komen ze elke maand dan zijn het er bijna dertig per dag. "Ik lever nu dagelijks honderd flesjes medicinale wietolie af aan patiënten. Ik kan dat nog steeds bereiden op kleine schaal", zegt Lebbink. "Maar in die werkgroep ben ik wel eens weggelachen om dat voorbeeld."


Je hebt geen rechten om te antwoorden op dit topic.