fbpx

Psorinovo gebruikers OPGELET!

Categorie: Reguliere behandelingen 2 jaren geleden
 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Zorginstituut Nederland maakt het mogelijk dat iedereen toegang heeft tot een betaalbaar basispakket dat voorziet in de gezondheidszorg die noodzakelijk is. Daarmee waarborgt Zorginstituut Nederland dat iedereen van zorg is verzekerd. Zorginstituut Nederland neemt hierbij een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

  - - - - -

  Verder gevonden op: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/m/medicijnen-zvw

  Niet-geregistreerde geneesmiddelen

  Slechts in enkele situaties kan het voorkomen dat de kosten van niet-geregistreerde geneesmiddelen worden vergoed vanuit het basispakket. Dit kan als er sprake is van rationele farmacotherapie. Rationele farmacotherapie is een behandeling met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld en die ook het meest economisch is voor de zorgverzekering en de patiënt. Niet-geregistreerde geneesmiddelen die in aanmerking komen voor vergoeding zijn:

  • Apotheekbereidingen (op recept bereide geneesmiddelen, ook wel magistrale bereiding genoemd) als er geen vergelijkbaar geregistreerd geneesmiddel is dat vanuit het basispakket vergoed kan worden.
  • Geneesmiddelen die speciaal door een arts voor de patiënt worden besteld bij een fabrikant die daartoe bevoegd is.
  • Geneesmiddelen die niet in Nederland verkrijgbaar zijn, maar op verzoek van de arts worden ingevoerd. Dit kan alleen als de patiënt een zeldzame aandoening heeft die in Nederland niet vaker voorkomt dan 1 op de 150.000 inwoners.

  Meer informatie over niet-geregistreerde geneesmiddelen en apotheekbereidingen is te vinden op de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.


  Dank je gezegd door: To

 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Mieke wrote:

  Zorginstituut Nederland maakt het mogelijk dat iedereen toegang heeft tot een betaalbaar basispakket dat voorziet in de gezondheidszorg die noodzakelijk is. Daarmee waarborgt Zorginstituut Nederland dat iedereen van zorg is verzekerd. Zorginstituut Nederland neemt hierbij een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

  - - - - -

  Ik vind wel hoopgevend wat hierboven staat. Er staat heel vaak zorg, waarborg en verzekering. En ze staan dus in tussen alle organisaties, dan verwacht ik dus dat er ook overleg plaatsvindt. Tenminste als je het over patientorganisaties hebt. Ik kan me niet voorstellen dat ze ergens tussenin staan zonder overleg met de partijen.  


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Hi Jim,

  Alles super graag gedaan voor ons allemaal, kan onrechtvaardigheid niet uitstaan! 

  - - - - - -

  Die doorgeleverde bereiding was mij ook opgevallen. Echter ..., dan we komen toch weer bij het startpunt:

  • de beslissing van minister Bruins om Skilarence op te nemen op bijlage 1A bij de Regeling Zorgverzekering.

  Door die beslissing komt er een einde aan de mogelijkheid om Psorinovo als doorgeleverde bereiding (aan collega apothekers) te leveren. De voorwaarden van de circulaire "Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen breidingen door apothekers" sluiten dat uit, indien er een adequaat geregistreerd alternatief commercieel beschikbaar is.

  Dus inderdaad MOETEN we bij de 'bron' zijn: de minister van VWS.

  Heb de brief d.d. 09 mei 2018 (blad 1 t/m 4) van het Zorginstituut aan minister Bruins; het bijbehorende GVS-rapport 18/04 d.d. 16 april 2018 (blad 1 t/m 22) en de budget impact analyse d.d. 19 april 2018 (blad 1 t/m 17) al vele malen gelezen en kom toch telkens tot de conclusie, dat er iets flink is misgegaan.

  - Zit het in de BESLISSING van de minister tot OPNAME van Skilarence ALS GEREGISTREERD GENEESMIDDEL in het GVS?

  - Is er wel goed gekeken naar de MEERKOSTEN van rond de ZEVEN MILJOEN EURO PER JAAR, die dit TEN OPZICHTE VAN DE APOTHEEKBEREIDING met zich meebrengt?

  - Realiseerde de minister zich de WETTELIJKE GEVOLGEN voor de DOORLEVERING van APOTHEEKBEREIDINGEN?

  OF is er (aan de basis) niets misgegaan?

  - Kon het vergelijk eigenlijk niet gemaakt worden, omdat de magistrale bereiding Dimethylfumaraat MSR MVA is?

  - Wie heeft dit dan verkeerd geïnterpreteerd: KNMP; Spruyt-Hillen en/of Almirall (de producent van Skilarence)?

  - - - - - - - - -

  Het kan natuurlijk ook zijn, dat er ergens een 'ontsnapping' is:

  - de Psorinovo gewoon door fabrikant Infinity Pharma gemaakt en aan de patiënt ter hand gesteld kan worden.

  - de vermelding van het magistraal bereide medicijn Dimethylfumaraat MSR MVA (Psorinovo) op de lijst van medicijnkosten.nl gehandhaafd blijft en

  - daarmee de vergoeding uit de BASIS verzekering niet verandert.

  - - - - - - - - -

  Zie ook: https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2017/apotheekbereidingen-voor-2-5-miljoen-patienten-onder-druk. Daar staat bij 'Bereiden blijft noodzakelijk' onder andere: Daarnaast kunnen apotheekbereidingen een oplossing bieden bij ‘gekaapte’ geneesmiddelen: dat zijn bestaande medicijnen die door een nieuwe fabrikant op de markt worden gebracht, maar tegen een veel hogere prijs.


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Mieke, 

  Het vergelijk is niet uitgevoerd. Skilarence is niet vergeleken met Psorinovo. Dat is een argument wat we zeker nog kunnen gebruiken, want hierdoor kan Almirall niet beweren dat het hetzelfde is, ze hebben daar namelijk geen argumenten voor; 

  Van één kant wel slim om het niet te vergelijken, want dan was naar voren gekomen dat Psorinovo beter functioneert. 

   

  Ik heb verder hetzelfde als jij hoor, ik kan niet tegen onrechtvaardigheid; Snap zelf ook niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, er was nog wel een Nederlandse arts bij het advies om het te maken betrokken. Overigens is de onrechtvaardigheid van het product Tecfidera nog een orde grootte erger. Deze had nooit toegestaan mogen worden op de markt. Een misser van Edith Schipper die eveneens miljoenen kost. 

  Jim


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Dat klopt, Jim.

  Er is inderdaad geen vergelijk uitgevoerd tussen Skilarence en Psorinovo.

  * Dacht ergens gelezen te hebben, dat vergelijkingen alleen kan tussen geregistreerde geneesmiddelen en dat is Psorinovo niet.

  * Verder kan het te maken hebben met de 'weging', zie hieronder bij hetgeen ik aangegeven heb bij vervolg op blad 9/17 Een voorwaarde hierbij is, dat ... enz.

  * Of het heeft te maken met het feit, dat Almirall een ontheffingsverzoek voor farmaco-economisch onderzoek heeft ingediend.

  Maar zouden de bovenstaande punten niet van toepassing zijn, dan is het inderdaad "wel slim om het niet te vergelijken, want dan was naar voren gekomen dat Psorinovo beter functioneert."

  Jouw opmerking over Tecfidera is nieuw voor mij. Als Tecfidera een misser is, hoe is het dan in vredesnaam mogelijk, dat Skilarence nu wel toegelaten is als geregistreerd middel?

  Zelf ben ik er vanaf het begin en nog steeds van overtuigd, dat de oorzaak van alle ellende bij minister Bruins ligt. Hij heeft de registratie toegestaan en de gevolgen daarvan onderschat of was er totaal niet van op de hoogte. (Mijn opmerking: De artikelen 18 en 40 van de Geneesmiddelenwet hadden voorafgaand aangepast moeten worden.)

  BEHALVE wanneer hij zich de gevolgen wel gerealiseerd heeft en er sprake is van een 'ontsnapping' en vervolgens foute interpretatie door ....?

  Er staat immers bij Medicijnkosten.nl op de GVS lijst: Dimethylfumaraat MaagSapResistente tablet Met Gereguleerde Afgifte (Psorinovo).

  - - - - - - - - - - - - -

  Graag jouw aandacht voor de volgende puntjes, voor zover nog niet bekend, die ook van belang kunnen zijn:

  * De brief d.d. 09 mei 2018 van het Zorginstituut aan minister Bruins, met name hetgeen staat op bladzijden 1, 2 en 3.

  * GVS-rapport 18/04 d.d. 16-04-2018:

  - blad 7/22 de derde alinea - Er zijn ook doorgeleverde bereidingen met .... èn tabel 2. Overzicht van fumaraten. Daar staat bij apotheekbereiding onder vergoeding in Nederland: ja, als rationele farmacotherapie. (zie ook bij blad 5/17 iets verder in dit bericht).

  - blad 18/22 - tabel 6. Ongunstige effecten enz. Zeer vaak (>1/10)

  - dit gaat verder op bladzijde 19/22 - maagdarmstelselaandoeningen diarree, opgezette buik, buikpijn, misselijkheid (Mijn opmerking: dat kan door de MVA van Psorinovo gedeeltelijk of geheel voorkomen worden.)

  - blad 18/22 2e alinea bij Discussie - als dimethylfumaraat vroeg gestaakt wordt is de reden meestal maagdarmklachten, flushing of huidgerelateerde klachten. (Mijn opmerking: als de bijwerkingen minder zijn door de MVA van Psorinovo dan zal de therapie minder snel of helemaal niet worden gestaakt.)

  * Budget impact analyse enz.... d.d. 19-04-2018

  - blad 5/17 - 1. Inleiding beide alinea's. - 2e alinea: Deze budget impact analyse wordt door Zorginstituut Nederland uitgevoerd in het kader van een ontheffingsverzoek voor farmaco-economisch onderzoek ingediend door de aanvrager. 

  - blad 5/17 laatste alinea - ... en krijgen patiënten met plaque psoriasis doorgeleverde apotheekbereidingen met alleen dimethylfumaraat en ...

  - blad 8/17 punt 2.13 Marktpenetratie - In dit rapport is een marktpenetratie van 50% in het eerste jaar en 100% in daaropvolgende jaren toegepast. De reden hiervoor berust op artikel 18 en artikel 40 van de Geneesmiddelenwet waardoor de niet-geregistreerde doorgeleverde bereidingen met de introductie van een geregistreerde variant niet meer toegestaan zullen worden, omdat er dan in Nederland een geregistreerd adequaat alternatief beschikbaar is.

  - vervolg op blad 9/17 Een voorwaarde hierbij is dat het geregistreerde geneesmiddel nagenoeg dezelfde werkzame stof bevat, nagenoeg dezelfde toedieningsvorm heeft, nagenoeg dezelfde sterkte heeft of een sterkte waarmee de vereiste doseringen bereikt kan worden als het niet-geregistreerde middel. De werkzame stof enz.

  * Tot slot in mijn ogen ook erg belangrijk: de kosten

  - blad 13/17 3.1 Budget impact: alleen geneesmiddelenkosten

  - vervolg op blad 14/17 Tabel 5 Raming van de totale kosten etc. > overzicht van de kosten.

  - blad 15/17 Conclusie

  Groetjes Mieke


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Vergeet ook niet:

  -Het toxisch effect van enkelvoudig fumazuur in Skiralence en dat dit dus dosis beperkend is. Psorinovo geen last van

  -Gebrek aan lactose in Psorinovo 

  Maar nog veel belangrijker: Het gaat niet alleen om huid psoriasis maar ook AP -ers hebben baat bij Psorinovo en daar is Skiralence niet voor geregistreerd! Ik heb als AP-er dus helemaal niets aan dat geregistreerde spul. IK hoef helemaal geen andere zooi bij te slikken met dagelijks 7 keer 120 mg. Ik heb daardoor minimale gewrichtsklachten, geen huid psoriasis en ook geen extreme last van darmen (alleen soms bij niet regelmatig slikken). De kans is groter dat AP-ers een hogere dagelijkse dosis moeten hebben. Maar daarvoor moeten statistieken beschikbaar komen om deze thesis te staven.

  Punt is dus Skiralence is niet voor AP is geregisteerd, enkel voor plaque psoriasis. En daardoor zouden AP-ers of andere psoriasis vormen niet meer aan Psorinovo mogen komen of niet meer volledig vergoed? Het is een godspe 


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Ha Zuma,

  Je eerste punt is niet correct. Er is niets toxisch aan Skilarence, het is namelijk puur DMF wat er in Skilarence zit.
   Waarschijnlijk ben je in de war met Fumaderm, dat is een combinatie preparaat van DMF en MEF. Er is al heel lang geleden aangetoond, in het proefschrift van Nicole Litjens o.a. maar ook al veel eerder, dat MEF een versnellend effect heeft op de werking van DMF, maar dat is verder ook alles. Verder is het zo toxisch dat de dosering niet hoger mag dan 6x120, en heeft het op zichzelf ook geen anti-psoriasis werking. Als je MEF geeft aan muizen gaan ze dood. 

  Lactose is wel een puntje van aandacht voor mensen met lactose intolerantie. 

  Dat Skilarence niet geregistreerd is voor AP is inderdaad alweer de volgende fout en afkomstig van gebrek aan onderzoek. Onderzoek wat de SWOP 10 jaar geleden al heeft voorgesteld. Sommige dermatologen en vooral de reumatologen denken dat DMF niets doet voor AP. Ze baseren dat op het feit dat het niet aangetoond is. Dank je de koekoek, als het niet onderzocht is kun je het ook niet aantonen. Daarbij geeft het onderzoek van Peeters, notabene uit 1992, gewoon aan dat het wel effect heeft. 

  Dat iets niet onderzocht is wil natuurlijk niet zeggen dat iets niet bestaat, zéker al niet als ervaringsbewijs van patiënten overweldigend is. Ergens is er iets mis met de veel te grote focus op wetenschappelijk onderzoek. Ik ben zelf wetenschappelijk geschoold (TU-Delft) en ik weet dat het buiten het kader stappen essentieel is om nieuwe ontdekkingen te doen. Zelfs als anderen weten dat die nieuwe ontdekking al 35 jaar bestaat. 

  Inderdaad is de kans groot, puur op basis van logica, dat iemand met AP een grotere dosis nodig heeft. 

  ‘Verder deel ik geheel je verontwaardiging. Door de zucht naar geld worden patiënten met psoriasis en AP ernstig benadeeld. 

  Jim


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Mieke wrote:

  Dat klopt, Jim.

  Er is inderdaad geen vergelijk uitgevoerd tussen Skilarence en Psorinovo.

  * Dacht ergens gelezen te hebben, dat vergelijkingen alleen kan tussen geregistreerde geneesmiddelen en dat is Psorinovo niet.

  Als je dat zou doen, dan hou je alle voortuitgang tegen. In wetenschappelijk onderzoek is het van belang om dingen te vergelijken die juist anders zijn. 

  * Verder kan het te maken hebben met de 'weging', zie hieronder bij hetgeen ik aangegeven heb bij vervolg op blad 9/17 Een voorwaarde hierbij is, dat ... enz.

  * Of het heeft te maken met het feit, dat Almirall een ontheffingsverzoek voor farmaco-economisch onderzoek heeft ingediend.

  Maar zouden de bovenstaande punten niet van toepassing zijn, dan is het inderdaad "wel slim om het niet te vergelijken, want dan was naar voren gekomen dat Psorinovo beter functioneert."

  Jouw opmerking over Tecfidera is nieuw voor mij. Als Tecfidera een misser is, hoe is het dan in vredesnaam mogelijk, dat Skilarence nu wel toegelaten is als geregistreerd middel?

  Zelf ben ik er vanaf het begin en nog steeds van overtuigd, dat de oorzaak van alle ellende bij minister Bruins ligt. Hij heeft de registratie toegestaan en de gevolgen daarvan onderschat of was er totaal niet van op de hoogte. (Mijn opmerking: De artikelen 18 en 40 van de Geneesmiddelenwet hadden voorafgaand aangepast moeten worden.)

  ik vrees dat dit opnieuw een misser is. Heeft iets te maken met het lerend vermogen van de overheid, óf er zijn belangen bij gemoeid geweest waar wij als patiënten geen zicht op hebben. Dit geeft aanleiding tot de constatering dat de (bij voorkeur kundige) patiënt veel te weinig in dit traject betrokken is. 

  BEHALVE wanneer hij zich de gevolgen wel gerealiseerd heeft en er sprake is van een 'ontsnapping' en vervolgens foute interpretatie door ....?

  Leuke suggestie, in dat geval kan de minister het nog rechttrekken. 

  Er staat immers bij Medicijnkosten.nl op de GVS lijst: Dimethylfumaraat MaagSapResistente tablet Met Gereguleerde Afgifte (Psorinovo).

  - - - - - - - - - - - - -

  Graag jouw aandacht voor de volgende puntjes, voor zover nog niet bekend, die ook van belang kunnen zijn:

  Groetjes Mieke

  Die punten ga ik nog bekijken Mieke, en ik denk dat Marina ze ook nog bekijkt.

  Groet,

  Jim 


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Mieke schreef: Er is inderdaad geen vergelijk uitgevoerd tussen Skilarence en Psorinovo.

  * Dacht ergens gelezen te hebben, dat vergelijkingen alleen kan tussen geregistreerde geneesmiddelen en dat is Psorinovo niet.

  Jim, Marina en alle andere geïnteresseerden, ik heb het gevonden:

  * GVS-rapport 18/04 d.d. 16-04-2018

  Op blad 7/22 (zie ook mijn voorgaande bericht) staat: Er zijn ook doorgeleverde bereidingen ..... enz......

  Halverwege de 7e regel: De apotheekbereidingen met dimethylfumaraat (en Fumaderm) zijn niet opgenomen in het GVS en komen dus niet in aanmerking voor de toets van de onderlinge vervangbaarheid. Van fumaraten (d.w.z. dimethylfumaraat en MEF/DMF) is wel eerder geconcludeerd dat zij rationele therapie zijn (zij worden al meer dan twintig jaar gebruikt voor de behandeling van psoriasis en de vigerende Nederlandse richtlijn beveelt ze aan [3, 4] en om deze reden werden zij vergoed [5]. Tabel 2 vat de informatie over fumaraten samen.

  Pagina 22/22 4 Literatuur

  3. [Skilarence] EPAR.  2017. Accessed via ... en dan staat er een link vermeld ...

  4. van der Kraaij  GE and Spuls    PI. Update richtlijn psoriasis 208*. Nederlands tijdschrift voor dermatologie en venereologie 2017; 27: 170-3.

  5. Zorginstituut Nederland. Farmacotherapeutisch kompas. Niet-geregistreerd indicaties.  2017. Accessed via ... en dan staat er een link vermeld ...


 • Re: Psorinovo gebruikers OPGELET!

  door » 2 jaren geleden


  Vervolg 5. Zorginstituut Nederland. Farmacotherapeutisch kompas.

  Link: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/algemeen/niet-geregistreerde-indicaties

  Inleiding

  Dit hoofdstuk geeft informatie over de vergoeding van extramurale geneesmiddelen indien deze worden toegepast bij indicaties waarvoor deze niet in Nederland zijn geregistreerd en de vergoeding van niet-geregistreerde geneesmiddelen (geneesmiddelen zonder handelsvergunning), waaronder de geneesmiddelen die in apotheken zelf worden bereid (apotheekbereidingen).

  Eventuele vergoedingen door de zorgverzekeraar komen ten laste van de farmaceutisch zorg. Geneesmiddelen die verstrekt zijn in het kader van geneeskundige zorg vallen buiten dit bestek.


  https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/algemeen/niet-geregistreerde-indicaties#niet-geregistreerde-geneesmiddelen

  Apotheekbereidingen

  Een bijzondere vorm van niet-geregistreerde geneesmiddelen zijn de apotheekbereidingen. Deze op recept bereide geneesmiddelen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er geen (nagenoeg) gelijkwaardig geregistreerd geneesmiddel is uitgesloten van een vergoeding en de behandeling ermee is aan te merken als rationele farmacotherapie.

  - - - -

  Advies met betrekking tot apotheekbereidingen

  Zorginstituut Nederland onderkent dat de term rationele farmacotherapie verschillend kan worden geïnterpreteerd. Omdat dit kan leiden tot ongewenste verschillen in de aanspraak van de verzekerden, biedt Zorginstituut Nederland de zorgverzekeraars de mogelijkheid om in twijfelgevallen om advies te vragen. Een landelijke beoordeling van de rationaliteit van de apotheekbereidingen bevordert uniformiteit in de aanspraak van de verzekerden. Zorginstituut Nederland heeft bij de beoordeling van deze criteria slechts een adviserende functie. De zorgverzekeraar neemt de uiteindelijke beslissing over het individueel geval.

  In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van door Zorginstituut Nederland op grond van hun rationaliteit beoordeelde apotheekbereidingen. De rationaliteit van een apotheekbereiding is uitsluitend getoetst voor het gebruik bij de daarbij genoemde indicatie(s). Het is mogelijk dat het oordeel over de rationaliteit van de betreffende apotheekbereiding bij een niet genoemde indicatie(s) anders uitvalt.

  Advies met betrekking tot apotheekbereidingen

  Zorginstituut Nederland onderkent dat de term rationele farmacotherapie verschillend kan worden geïnterpreteerd. Omdat dit kan leiden tot ongewenste verschillen in de aanspraak van de verzekerden, biedt Zorginstituut Nederland de zorgverzekeraars de mogelijkheid om in twijfelgevallen om advies te vragen. Een landelijke beoordeling van de rationaliteit van de apotheekbereidingen bevordert uniformiteit in de aanspraak van de verzekerden. Zorginstituut Nederland heeft bij de beoordeling van deze criteria slechts een adviserende functie. De zorgverzekeraar neemt de uiteindelijke beslissing over het individueel geval.

  Tabel 1 : Overzicht van de door Zorginstituut Nederland als rationeel beoordeelde apotheekbereidingen per indicatie.

  Indicaties            Middel(en)

  Psoriasis                fumaarzuurderivaten/-esters

  - - - -

  De behandeling, preventie of diagnostiek van een aandoening met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en dat tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering, noemen we rationele farmacotherapie.

  Een bijzondere vorm van apotheekbereidingen zijn doorgeleverde bereidingen, die een apotheek maakt en aan een andere apotheek levert. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat dit onder bepaalde voorwaarden toe. Sinds 2016 besluiten zorgverzekeraars jaarlijks gezamenlijk welke doorgeleverde apotheekbereidingen voor vergoeding in aanmerking komen en welke niet. Soms is hierbij sprake van vergoeding onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld voor een groot aantal magistraal bereide dranken uitsluitend bij patiënten met slikproblemen of kinderen tot een bepaalde leeftijd. Zie de lijst vergoeding doorgeleverde apotheekbereidingen (pdf 0,8 MB) van 2018 op de site van Aon (voorheen IAK).

  Door te klikken op bovengenoemde link zie je de vergoeding voor DIMETHYLFUMARAAT psorinovo staan: https://iak.nl/zorgverzekering/~/media/b0b925e6d36f4c63869d0abbb5c48aaf.ashx

  - - - - -

  Zorginstituut Nederland wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet wil en kán treden in de taak van de registratieautoriteiten. De voorschrijvende arts blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een niet-geregistreerd geneesmiddel of voor de toepassing van een geregistreerd geneesmiddel bij een niet-geregistreerde indicatie.Je hebt geen rechten om te antwoorden op dit topic.