fbpx

FBPN

Categorie: Algemene informatie 5 maanden geleden
Het is al weer jaren geleden dat met de stichting Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland, in de spreektaal FBPN genoemd, het eerste contact werd gelegd. Dit was in de tijd dat er meerdere verenigingen de belangen van psoriasispatiënten behartigden. Het is de Patiënten Vereniging Nederland (PVN) die het contact bestendigde, wat uiteindelijk resulteerde in de samenwerking per 1 januari 2019. De FBPN is een stichting zonder winstoogmerk die tegen een uurtarief werkzaamheden voor patiëntenverenigingen uitvoert. Momenteel doet zij dit voor ca. 17 verenigingen, die gezamenlijk met het bestuur het beleid bepalen. Hiervoor worden jaarlijks twee B&DO’s bijeenkomsten gehouden, waarin resultaten en de toekomst worden besproken. Voor de PN heeft zij in 2019 diverse werkzaamheden verzorgd. Op de eerste plaats de overname van de ledenadministraties van de acht statutaire verenigingen. Daarnaast heeft zij de mailbox en post verzorgd, alsmede de telefoondienst overgenomen, als de voorlichting ( Petra Vermeulen) niet aanwezig was. In totaal is zij 318 uur voor de PN werkzaam geweest. De komende jaren zullen meerdere taken naar de FBPN worden overgedragen. En zal zij een stabiele factor worden bij het besturen van de vereniging. De contactpersoon bij de FBPN voor Psoriasispatiënten Nederland is Carla Groeneveld
253_1_Flyer FBPN maakt professioneler.pdf (Je hebt geen rechten om dit bestand te downloaden.)

P.W.A.M. van Dam
Waldeck Pyrmontdreef 30
4101 KJ Culemborg
Mobiele telefoonnummer 06 1952 4730
  • Geen reacties gevonden voor dit topic.
Je hebt geen rechten om te antwoorden op dit topic.