Skip to main content

Bijwerkingen van psoriasismedicatie?

Meld ze bij Bijwerkingencentrum Lareb!

Gebruik jij medicijnen en ervaar je daar bijwerkingen van? Meld dit dan bij Bijwerkingencentrum Lareb. Jouw melding draagt bij aan meer kennis over bijwerkingen.

Om de veiligheid van medicijnen en vaccins in Nederland te bewaken, verzamelt en analyseert Bijwerkingencentrum Lareb meldingen van mogelijke bijwerkingen. Deze meldingen dragen bij aan een veilig gebruik van medicijnen en vaccins. Maar hoe doet Lareb dat precies? En wat gebeurt er met je melding? Wij leggen het hier voor je uit.

Auteur: Marijn van Es, communicatieadviseur bij Bijwerkingencentrum Lareb

Wat is Bijwerkingencentrum Lareb?
Bijwerkingencentrum Lareb is het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van medicijnen, vaccins en gezondheidsproducten (zoals vitamines). Lareb is ook het kenniscentrum voor medicijngebruik bij een kinderwens, tijdens de zwangerschap en in de borstvoedingsperiode. Dit heet Moeders van Morgen.

Hoe is Bijwerkingencentrum Lareb ontstaan?
Nadat zwangeren in de jaren zestig Softenon gebruikten tegen misselijkheid, kwamen er meer dan tienduizend kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen ter wereld. Er zijn toen wereldwijd maatregelen genomen. Medicijnen en vaccins moeten sindsdien voldoen aan strenge eisen voor werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid voor ze gebruikt mogen worden. Ook kwam er een systeem om mogelijke bijwerkingen te melden. Hierdoor kunnen nog onbekende bijwerkingen eerder worden gevonden. In Nederland is Bijwerkingencentrum Lareb hiervoor verantwoordelijk.

Wat doet Bijwerkingencentrum Lareb?
Lareb ontdekt nieuwe kennis over bijwerkingen door binnenkomende meldingen te analyseren. Hiernaast doet Bijwerkingencentrum Lareb regelmatig onderzoek. In online vragenlijsten vraagt Lareb groepen mensen gedurende een langere tijd naar hun ervaring met medicijnen of vaccins. Bijvoorbeeld mensen die bepaalde medicijnen gebruiken of een bepaalde aandoening hebben. Hiermee wil Lareb meer informatie krijgen over bijwerkingen. Bijvoorbeeld hoeveel last ze geven en hoe lang ze duren. Zo weten zorgverleners en patiënten beter wat ze kunnen verwachten.

Waarom een bijwerking melden?
Naast de gewenste werking kan elk medicijn of vaccin bijwerkingen geven. Ondanks uitgebreide onderzoeken komen sommige bijwerkingen pas aan het licht als veel verschillende mensen het medicijn gebruiken. En soms ontstaan bijwerkingen in combinatie met andere medicijnen of aandoeningen.

Het is belangrijk om vermoedens van bijwerkingen te melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Meldingen geven belangrijke kennis over bijwerkingen. Deze kennis helpt bijwerkingen beter te voorkomen, te herkennen en te behandelen. Ook kunnen zorgverleners en patiënten met deze kennis bijvoorbeeld de keuze voor een bepaald medicijn beter afwegen.

Wie kan een bijwerking melden?
Iedereen kan een bijwerking melden. Je kunt een bijwerking melden die je zelf hebt ervaren, maar je kunt ook een melding doen voor iemand anders, zoals je kind of partner. Zorgverleners kunnen ook bijwerkingen melden.

Welke bijwerkingen kan je melden?
Je kunt alle vermoedens van bijwerkingen melden. Het gaat hierbij om alle medicijnen, vaccins en gezondheidsproducten die in Nederland verkrijgbaar zijn. Met én zonder recept. Dus ook medicijnen en voedingssupplementen van de drogist, supermarkt of internet. Jouw melding mag gaan over onbekende bijwerkingen die nog niet in de bijsluiter staan, maar ook over bekende bijwerkingen die al wel in de bijsluiter staan. Daarnaast kun je bij Lareb klachten melden die ontstaan na overstap op een medicijn van een ander merk of in een andere verpakking.

Heb je bijwerkingen als gevolg van lichttherapie dan kun je die niet bij het Lareb melden. Wij denken dat deze onder medische hulpmiddelen vallen en dat mensen met klachten door lichttherapie daarom bij het Landelijk Meldpunt Zorg terecht kunnen.

Wat gebeurt er met je melding?
Een team van deskundigen bekijkt elke melding die Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld artsen, apothekers en biomedische wetenschappers die bij Lareb werken. Als de aard of het aantal van de meldingen daar aanleiding voor geeft, dan voert dit team een analyse uit. Zij kijken dan naar veel aspecten van de gemelde bijwerkingen. Bijvoorbeeld:

  • Hoeveel meldingen zijn er binnengekomen (ook in andere landen)?
  • Hoe lang duurde het voordat de klachten ontstonden?
  • Is er een logische verklaring voor de klachten?
  • Hoe vaak komen de klachten normaal gesproken voor?
  • Konden andere oorzaken ook een rol spelen?

Ook kijken de deskundigen in literatuur van wetenschappelijke onderzoeken en medische naslagwerken. Daarnaast overlegt Lareb met andere experts, zoals medisch specialisten.

Wat gebeurt er dan met de analyses?
Wanneer analyses leiden tot nieuwe kennis over bijwerkingen, dan verspreidt Lareb die kennis zo veel mogelijk. Bijvoorbeeld via nieuwsberichten op de website, berichten op sociale media, artikelen, en via contact met beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties, waaronder Psoriasispatiënten Nederland.

Op de website van Bijwerkingencentrum Lareb is veel informatie te vinden over bijwerkingen. In drie verschillende kennisbanken kun je zoeken naar informatie over bijwerkingen van medicijnen, vaccins, en over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap.

Lareb informeert ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bij nieuwe informatie over bijwerkingen van medicijnen en vaccins. Als het om vaccins gaat, dan informeert Lareb ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gaat het om een ander gezondheidsproduct, zoals vitamines en voedingssupplementen, dan informeert Lareb ook de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Zij kunnen vervolgens maatregelen nemen. Bijvoorbeeld de bijsluiter aanpassen, aanscherpen wie het medicijn mag gebruiken, of een middel van de markt halen.

Hoe meld je een bijwerking?
Heb je zelf een bijwerking ervaren? Meld deze dan bij Lareb! Dat kan via www.mijnbijwerking.nl.

Contactgegevens

Postbus 278
3860 AG NIJKERK
0858 700 600
(ma t/m vrij: 9:00 tot 17:00 uur)

E-mail adres

IBAN: NL34INGB0003999397

Voorlichting

Onze voorlichter Petra Vermeulen
beantwoordt kosteloos al uw vragen.
U kunt haar telefonisch bereiken:
0858 700 777
(ma, di, en do: 9.30 - 13.00 uur)

Contactformulier

Lid worden

Wij zijn een organisatie van en vóór psoriasispatiënten en ons doel is het voorzien van informatie, het behartigen van de belangen van onze leden en het stimuleren van lotgenotencontact.

Aanmelden als Lid

Volg ons in de media

Met ons team vrijwilligers zijn we bijna dagelijks actief op de sociale platforms Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. In de nabije toekomst gaan we regelmatig filmpjes plaatsen op YouTube.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube