fbpx

Algemene actievoorwaarden Gratis een jaar het blad Psoriasis bij enquête Psoriasis

De wedstrijd wordt georganiseerd door Psoriasispatiënten Nederland

Deelname actie

 • Deelname aan de actie is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je de enquête hebt ingevuld over het gratis ontvangen nummer Psoriasis en daarbij hebt aangegeven mee te willen doen aan de actie.
  • Eenmalige deelname per persoon.
  • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
  • Deelname is alleen mogelijk indien persoon woonachtig in Nederland is en het verzendadres ook in Nederland is.
 • Medewerkers van Psoriasispatiënten Nederland of FBPN zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 • De looptijd van actie is van 1 juli 2020 tot en met 31 juli 2021. Het moment van bekendmaking van de winnaar wordt altijd vermeld op de website van Psoriasispatiënten Nederland.
 • Psoriasispatiënten Nederland is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan derden.
 • Op alle acties is het Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het emailadres dat is opgegeven in de enquête.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een maand na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • De winnaar krijgt een jaar gratis het blad Psoriasis toegezonden.
 • Psoriasispatiënten Nederland is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

 

Afdrukken E-mailadres

Contactgegevens

Postbus 278
3860 AG NIJKERK
0858 700 600
(ma t/m vrij: 9:00 tot 17:00 uur)
Mail

IBAN: NL34INGB0003999397

Voorlichting

Onze voorlichter Petra Vermeulen
beantwoordt kosteloos al uw vragen.
U kunt haar telefonisch bereiken:
0858 700 777
(ma, di, en do: 9.30 - 13.00 uur)

CONTACFORMULIER

Lid worden

Wij zijn een organisatie van en vóór psoriasispatiënten en ons doel is het voorzien van informatie, het behartigen van de belangen van onze leden en het stimuleren van lotgenotencontact.

AANMELDEN ALS LID
Volg ons in de media

Met ons team vrijwilligers zijn we bijna dagelijks actief op de sociale platforms Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. In de nabije toekomst gaan we regelmatig filmpjes plaatsen op YouTube.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube