Psoriasispatiënten Nederland

Psoriasis

Via het menu bovenaan is er informatie beschikbaar over psoriasis in het algemeen en de verschillende beschikbare behandelingen.

Het menu geeft een overzicht van de verschillende uitwendige behandelingen en de inwendige behandelingen die in twee delen uiteenvallen, namelijk de systemische middelen (pillen) en de biologicals.


Er is de laatste tijd veel aandacht in de pers voor het fumaraat Psorinovo (DMF) dat afkomstig is van de psoriasistherapie website en alles over DMF is ook via het menu Psoriasis terug te vinden. Er is intussen een geregistreerd DMF preparaat genaamd Skilarence. De werking in relatie tot psoriasis is naar verwachting identiek aan die van Psorinovo, het verschil zit hem in de vertraagde afgifte van Psorinovo dat daardoor aanzienlijk aangenamer is voor de darmen van de patiënt. 

ALV

ALV

De Algemene Ledenvergaderingen hebben plaatsgevonden op 3 en 24 november 2018.

Lees meer

Psoriasis

Psoriasis

Via het menu bovenaan is er informatie beschikbaar over psoriasis in het algemeen en de verschillende beschikbare behandelingen.

Lees meer

Nieuws

Nieuws

Het laatste nieuws is terug te vinden in het gelijknamige menudeel.

Lees meer

Spots

Spots

Het nieuwe jeugdplatform Spots heeft een eigen pagina.

Lees meer

Forum

Forum

In het Forum hopen we in contact te komen met iedereen die zich daartoe geroepen voelt. Alles wat met psoriasis te maken heeft kan daar worden besproken en iedereen kan zich aanmelden om reacties te plaatsen.

Lees meer

Organisatie

Organisatie

In het menudeel Organisatie zal alles terug te vinden zijn wat betreft de structuur van Psoriasispatiënten Nederland, het bestuur, de afdelingen, de Medische Advies Raad, maar bijvoorbeeld ook de Prof. Dr. E. van Dijkprijs die tweejaarlijks uitgereikt wordt en de SWOP (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis).

Lees meer

Contact

Contact

Op de Contactpagina zijn alle mogelijkheden te zien hoe in contact kan worden gekomen met o.a. het secretariaat, voorlichting en de ledenadministratie.

Lees meer

Uitgelicht

Uitgelicht

Tenslotte worden in het laatste menudeel Uitgelicht een aantal artikelen benadrukt. Artikelen die vaak uit de nieuws-sectie komen, maar waarvan wij het belangrijk vinden dat u ze gemakkelijk kunt vinden. 

Ook op Facebook en Twitter is Psoriasispatiënten Nederland actief. Hier zullen nieuwe artikelen en nieuws direct gedeeld worden. 

Lees meer

Privacy statement

In verband met de privacy wet, die per 25 mei 2018 in werking is getreden en ook geldt voor verenigingen, heeft ook Psoriasispatiënten Nederland een Privacy Policy en een Gebruikersovereenkomst.

Lees meer