Psoriasispatiënten Nederland

Welkom

Sinds 1 januari 2018 bestaat de nieuwe vereniging de Psoriasispatiënten Nederland administratief. Formeel juridisch wordt de laatste hand aan de vereniging gelegd. Zolang deze laatste handelingen nog niet afgerond zijn, dient dus overal op deze site gelezen te worden dat het om Psoriasispatiënten Nederland i.o. (in oprichting) gaat. 

Zaterdag 21 april was de vergadering van de Verenigings Raad van de Psoriasis Vereniging Nederland. Unaniem zijn zij akkoord gegaan met de fusie met Psoriasis Federatie Nederland en Vereniging Psorinovo naar Psoriasispatiënten Nederland (zie Nieuws).

Op zaterdag 28 april hebben ook de aanwezige leden van de Vereniging Psorinovo unaniem besloten akkoord te gaan met de fusie (zie Nieuws).

Wij zijn nog druk bezig met het opbouwen van een nieuwe website. Via het menu bovenaan is er informatie beschikbaar over psoriasis in het algemeen en de verschillende beschikbare behandelingen. Er is veel aandacht voor het fumaraat Psorinovo (DMF) en alles daarover is ook via het menu Psoriasis terug te vinden.

Het laatste nieuws is terug te vinden in het gelijknamige menudeel. Oudere nieuwsitems zullen een plaats krijgen in het Archief.

Het nieuwe jeugdplatform Spots heeft een eigen pagina.

In het forum hopen we in contact te komen met iedereen die zich daartoe geroepen voelt. Alles wat met psoriasis te maken heeft kan daar worden besproken en iedereen kan zich aanmelden om reacties te plaatsen. Leden van de vereniging hebben een afgeschermd deel tot hun beschikking waar bijvoorbeeld meer persoonlijke verhalen gedeeld kunnen worden.

In het menudeel Organisatie zal alles terug te vinden zijn wat betreft de structuur van Psoriasispatiënten Nederland, het bestuur, de afdelingen, de Medische Advies Raad, maar bijvoorbeeld ook de Prof. Dr. E. van Dijkprijs die tweejaarlijks uitgereikt wordt en de SWOP (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis). Het tweemaandelijks magazine Psoriasis is hier ook te vinden met een omslagfoto en korte inhoudsopgave van elk nummer. Leden van de vereniging zullen bovendien de mogelijkheid hebben om de bladen digitaal te downloaden.

Op de Contactpagina zijn alle mogelijkheden te zien hoe in contact kan worden gekomen met o.a. het secretariaat. Ook zullen hier formulieren beschikbaar zijn voor nieuwe aanmeldingen, adreswijzigingen en meer.

Tenslotte is in het laatste menudeel Links een overzicht van mogelijk interessante websites opgenomen.

Ook op Facebook en Twitter is Psoriasispatiënten Nederland actief. Hier zullen nieuwe artikels en nieuws direct gedeeld worden. 

 

 

De oude websites zullen voorlopig natuurlijk nog beschikbaar blijven. Dit mede omdat deze bekend voor u zijn en nog heel veel informatie herbergen. Hieronder vindt u aldus de links naar de bestaande websites.

In verband met de nieuwe privacy wet, die per 25 mei in werking treedt en ook geldt voor verenigingen, heeft ook Psoriasispatiënten Nederland een Privacy Policy en een Gebruikersovereenkomst. De links naar deze policies staan in het blauwe deel onderaan deze pagina's en u wordt bij deze uitgenodigd deze policies te lezen. Voor de oude websites geldt dat ook zij gebruik maken van deze documenten.

 

VerenigingPsorinovopsoriasisverenigingnederlandpsoriasisfederatie